Nabídka strojů Baličky Baličky na hranaté balíky
Tažené baličky na hranaté balíky

SW 4014

Jedná se skutečně o inovativní baličku, která za svou konstrukci a funkce získala nejedno ocenění. Tato universální samonakládací balička na hranolovité a válcovité balíky o hmotnosti až 1500 kg vyniká svojí konstrukcí, která zaručuje snadné nakládání a odkládání balíku jak zepředu tak i zezadu a dokonce i ze špatně přístupných míst. Dva páry ocelových válců zajišťují jemné vyzdvihnutí balíku bez jakéhokoliv rizika znečištění půdou. Balička také vyniká svoji stabilitou. Používá teleskopický rám, díky kterému se z transportní šířky 2,5 m roztáhne na provozní šířku 4 m. Dále vyniká funkcemi, které zvyšují kvalitu a efektivitu balení jako AUTOSWITCH pro jednoduché rozkládání stroje do pracovní polohy, funkcí AUTOLOAD pro plně automatické nakládání nebo INTELLIWRAP s jednotkou 3D pro nejnáročnější uživatele.

Najít nejbližšího prodejce
SW 4014

 

AUTOSWITCH 

Jednoduché přepnutí z přepravní polohy do  pracovní pomocí funkce AUTOSWITH. Stisknutím jediného tlačítka se balička přestaví do příslušné polohy! Toto pohodlné a rychlé přestavění oceníte především při častých přejezdech na sklízené pozemky.

 

                        

Přepravní poloha - šířka 2,5 m                                            Pracovní poloha - šířka 4m

 

AUTOLOAD

Stoprocentně plně automatické nakládání, balení a odkládání bez jediného zásahu! Funkce AUTOLOAD je založena na dvou senzorech. Na laserovém snímači umístěném uvnitř horního krytu na přední straně stroje, který zajišťuje detekci blížícího se balíku. Dalším je senzor kola, který je umístěný v levém kole a slouží k měření rychlosti a vzdálenosti k balíku. Na základě těchto senzorů tak dochází k nakládání balíku. AUTOLOAD funguje tak, že laserový snímač detekuje okraj balíku a na základě impulzů senzoru v kole dojde k měření délky balíku. Nakládací ramena se přesunou do pracovní polohy (na základě předem definované šířky balíku) a jakmile laserový snímač detekuje konec balíku je zjištěna jeho délka. V závislosti na rychlosti jízdy se nakládací ramena aktivují ve správný čas, a naloží balík přesně uprostřed. Tím je zajištěno velmi přesné nakládání, balení a odkládání balíku během jízdy. Díky funkci AUTOLOAD se tak obsluha může plně soustředit na jízdu, což vede i k větší výkonnosti a efektivitě balení.

Laserové snímání balíku

 

INTELLIWRAP

Jedná se o technologii, která spojuje sofistikovanou elektroniku s hydraulickým systémem pro řízení procesu balení. Tím je dosaženo kontinuálního řízení počtu obalení. Je tak možné nanášení lichých počtů vrstev fólie. Dále je také možné nastavení překrytí vrstev fólie. Podmínky balení lze tak maximálně přizpůsobit místním podmínkám, vlastnostem sklízené plodiny a době skladování.

 

Rozložení jednotlivých vrstev fólie pomocí systému INTELLIWRAP

 

3D balení

Volitelná 3D jednotka s otočnými držáky fólie zajišťuje rovnoměrnější a efektivnější rozložení celkového množství fólie po celém povrchu balíku. Nejprve se balík zabalí ve směru jeho šířky. Dochází tak k lepšímu vytlačení vzduchu (balík je více „utažen“) a také přispívá k zachování tvaru balíků i při dlouhé době skladování. Hrany balíku jsou lépe chráněny v porovnání s konvenčním balením, což zajišťuje vyšší kvalitu baleného materiálu a pevně utažená fólie také snižuje možnost poškození balíku během přepravy.

 

Technická data

Typ

SW 4014

Velikost hranatých balíků (šířka x výška x délka) (cm)

80 x 50–100 x 200

120 x 60–140 x 200

Velikost kulatých balíků (šířka x průměr) (cm)

120 –150 x 90 –140

Maximální hmotnost balíků (kg)     

1 500

Závěs

kat. 2 s otočným čepem

ISOBUS  ovládání sTerminálem Intelliwrap™

Standardně  

Automatický systém nakládání AUTOLOAD

Standardně

Dálkové ovládání stroje

-

Vychýlení oje

Hydraulicky z kabiny traktoru

Nakládací systém

dva válce na ramenech

Přeprava druhého balíku na nakládacím rameni

-

Možnost balit i kulaté balíky

Standardně 

Balící stůl

Elektronicky ovládaný 2 x 2 dvojice válců

Auto-nivelační zařízení pro nakládání a vykládání

Standardně 

Elektronicky řízené proměnné rychlosti válců, pro optimální obalení velkých obdélníkových balíků

Standardně 

Balící fólie 750 mm

Dva ovíjecí satelity

Sada pro poloviční otáčka při dokončení balení

Standardně 

Automatické zastavení při přetržení fólie

                                                       Standardně                                                        

Předpětí fólie

Standardně 60 %

Potřeba hydraulických okruhů

1 jednočinný a 1 volná zpátečka

Průtok a tlak oleje                                

40-60 l/min a 180 bar

Hmotnost (kg)

2820

Benefity

Plně automatické

A laser detecting a bale for autoload

Automatický proces balení s funkcí "AUTOLOAD"

Funkce AUTOLOAD zajišťuje nepřetržité, plně automatické nakládání, balení a vykládání hranolovitých i válcových balíků. A to vše bez zásahu řidiče. AUTOLOAD detekuje blížící se balíky, automaticky snímá délku balíku a nastavuje nakládací ramena do polohy před nakládkou, což vede k přesné a rychlé reakci stroje za jízdy. To vede ke zvýšení denní výkonnosti, celkové efektivity práce a nelze ani opomenout ergoonmičtější pracovní prostředí pro obsluhu během dlouhého pracovního dne. 

Jak to funguje?

Funkce AUTOLOAD je založena na laserové technologii kategorie II. Nejprve laserový senzor, umístěný uvnitř horního krytu na přední straně stroje, detekuje oblast před balíkem. Kromě toho je do levého kola umístěn senzor kola, který měří rychlost, tedy vzdálenost do dalšího balíku.

  1. Laserový senzor monitoruje úroveň země
  2. Laserový senzor detekoval balík
  3. Je detekován okraj balíku. Měření délky balíku funguje na principu odečítání impulzů na snímači kola. Nakládací ramena se přesouvají do polohy před nakládáním (na základě předdefinované šířky balíku při nastavování stroje před prací)
  4. Laserový senzor detekoval konec balíku. Délka je již známa
  5. V závislosti na rychlosti jízdy se zatěžovací ramena aktivují ve správný čas, aby naložila balík do středu válců
  6. Probíhá proces balení. Řidiči je samozřejmě umožneno přiblížit se k dalšímu balíku, případně odjet na požadované místo pro odklad balíku
  7. V případě, že balíky padnou do příkopů, pod plot nebo dokonce do rohů pole, KUHN SW AUTOLOAD stále umožňuje nakládat balíky manuálně, dopředu i dozadu

Schematický přehled procesů AUTOLOAD

Konstrukční výhody

SW 4014 je schopen balit velké čtvercové, střední čtvercové a kulaté balíky až do 1500 kg.

Univerzálnost baličky

KUHN SW 4014 je schopna balit velké a střední hranolovité balíky a válcové balíky až do hmotnosti 1500 kg. Stroj není nutné nijak zvláštně upravovat pro změnu balení z hranolovitých na válcové balíky. Všechny předdefinované rozměry balíků lze snadno zvolit pomocí monitoru.

Unikátní provedení 

Díky pevné konstrukci se zabudovaným hydraulickým posuvným rámem je dosaženo extrémě širokého rozchodu pro vynikající stabilitu stroje. Tato jedinečná operace "drive through" umožňuje snadné nakládání balíků a vynikající viditelnost při balení.

Funkce AUTOSWITCH umožňuje připravení stroje z přepravní do pracovní polohy pouhým jedním stiskem tlačítka na terminálu ISOBUS. Balička má pracovní šířku 4m a pro přepravu je schopna se sklopit na 2,5m.

Obal má v terénu pracovní šířku 4 m.

Dokonalá manipulace s balíky

Tato inteligentní "drive through" průjezdní konstrukce baličky SW 4014 zaručuje snadné nakládání balíků, a to jak zepředu, tak zezadu. 

Konstrukce SW 4014 zaručuje snadné (ne)nakládání balíků, přední i dozadu, i když jsou spuštěny na těžko přístupných místech.

Komfort obsluhy 

Pro optimální pracovní podmínky má KUHN SW 4014 chytrou funkci, která umožňuje zvolit automatické vykládání balíků ve zvolené poloze. Je možno například vyložit balík s uzly nahoře pro snadnější uvolnění motouzu a celkově rychlejšímu rozdružení balíku. Nebo v případě potřeby můžete také vyložit na krátké straně pro snadnější přepravu.

V případě potřeby můžete vyložit balík na kratší straně pro snadnou přepravu

Snadná údržba a dostupnost

Velké boční dveře poskytují vynikající přístup pro údržbu. Kromě toho můžete otevřít horní kryt a boční dveře bez použití nářadí. Balička může být dovybavena pracovním LED osvětlením pro lepší výhled při práci v nočních hodinách.

Velké boční dveře SW 4014 poskytují vynikající přístup pro údržbu.

Vysokokapacitní a inteligentní balení

Každé centrálně poháněné rameno satelitu pojme jeden přednosítko s filmovou rolí 750 mm.

Dvojitý satelit 

Konstrukce se dvěma satelity zajišťuje vysokokapacitní balení. Každé rameno pojme jednu roli s fólii 750mm. Otáčí balíkem a aplikuje se požadovaný počet vrstev fólie, přičemž je chráněn bezpečnostními rameny.

Standardní předepínače jsou vyrobeny z hliníku, aby se zabránilo tvorbě lepivosti fólie. Oba vnější konce hliníkových válečků jsou kuželovité, aby byla zachována optimální šířka fólie a sníženo riziko roztržení. Speciální žebrovaný profil hliníkových válečků udržuje vzduch a vodu vně fólie. Standardní předepnutí 70% je dosaženo pomocí převodovky s minimální údržbou a nízkou hlučností. Na přání lze nainstalovat 60% předepínací převodovku, která mění standardní předepínací převod na 60%, aby se přizpůsobila obtížným podmínkám balení.

Flexibilita balení

Balička je vybavena vysokorychlostním dvojitých satelitem s funkcí zesílení pro zvýšení rychlosti až na 40 ot/min při jízdě vpřed rychlostí 5 km/h nebo vyšší. výsledkem je zvýšení hodinové výkonnosti až na 100 balíků při annesení 6 vrstev fólie.

INTELIWRAP umožňuje lepší správu vašeho procesu balení. Průběžně kontruluje překrytí fólie a požadované množství vrstev (4, 5, 6, 7, 8, 9...) tak, aby odpovídaly individuálním podmínkám, sklízenému materiálu a době skladování. Vynikající rozložení fólie kolem aplikovaného místa s přesným překrytím poskytuje maximální účinnost a zvýšenou kvalitu siláže.

Intelliwrap poskytuje nepřetržitou kontrolu nad překrytím fólie a požadovaným množstvím obalových vrstev

Řezání fólie

Po nanesení požadovaného počtu vrstev je fólie pevně uchycena a uříznuta. Známé "nůžkové" řezací mechanismy fólii drží a stříhají. Díky své konstrukci je fólie zachycena po celé šířce. Fólie je držena svorkou, je natažený do jednoho pevného řetězce a poté řezán před vyložením balíku. Svorka pevně drží film připravený k dalšímu balíku. 

Známé "nůžkové" řezačky drží a stříhají film.

Vybavení

VYBAVENÍ

 

Terminály CCI

Terminály CCI

Terminály CCI

SW 4014 je stroj kompatibilní s ISOBUS systémy. Traktory kompatibilní s ISOBUS tedy nemusí (ale mohou) být vybaveny externím terminálem. Terminál CCI 800 nebo CCI 1200 lze alternativně použít s traktory, které nejsou kompatibilní s ISOBUS. Nastavení obsluhy je jednoduché a rychlé. Jedná se například o výběr předdefinovaných rozměrů balíků a přepnutí z transportního do polního režimu. K dispozici jsou také informace, jako je přehled procesu balení nebo počet balíků.

KUHN CCI terminály

Výborná viditelnost

Výborná viditelnost

Výborná viditelnost

Pro zajištění optimální viditelnosti a bezpečnosti kolem stroje může být balička vybavena kamerovým systémem KUHN Group. K dispozici jsou dvě sady, jedna sada je kompatibilní s terminálem CCI a druhá se skládá ze samotného monitoru a kamery.

Držáky rolí fólie

Držáky rolí fólie

Držáky rolí fólie

Poskytuje pohodlné uskladnění pro 8 rolí.

Dokumenty ke stažení

KUHN baličky - prospekt
KUHN baličky - prospekt
Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje SW 4014, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.