Nabídka strojů Lisy Kombinované lisy na kulaté balíky
Kombinované lisy s variabilní komorou

VBP 3100

Maximální všestrannost a flexibilita
Řada kombinovaných lisů s variabilní komorou VBP 3100 společnosti KUHN vychází s modelové řady variabilních lisů VB 3100. Tato řada se vyznačuje svojí univerzálností a jednoduchostí. Díky konstrukci lisovací komory tak tyto lisy zaručují optimální výsledky u všech typů sklízených plodin.

Najít nejbližšího prodejce
VBP 3100

 

Spojením dvou technologií společnosti KUHN vznikla řada kombinovaných lisů BalePack VBP 3100. Tato kombinace se skládá ze standardního lisu řady VB 3100 s INTEGRÁLNÍM rotorem OPTICUT a s inovativního balícího systému.

Řada VBP 3100 je navržena pro širokou škálu sklízených materiálů a společně s patentovanými systémy společnosti KUHN se tak jedná o vysoce univerzální kombinovaný lis. Dokonalé balení balíků pro zachování jejich pevného tvaru je výsledkem kombinace 3D balení a systému INTELLIWRAP. Lisovací komora s napínacím ramenem PROGRESSIVE DENSITY zaručuje perfektně tvarované a maximálně utužené balíky.

Uživatelské rozhraní PROCESS VIEW na ISOBUS terminálu slouží pro zajištění komfortního a dokonalého ovládání stroje.

 

Optimální sběr sklízené plodiny

Řada kombinovaných lisů VBP 3100 je vybavena širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. S šířkou 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – rotor s řezáním OPTICUT s 14 nebo 23 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Kombinované lisy BalePack VBP 3100 používají pro vkládání materiálu INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox®. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Kombinovaný lis FBP 3135 je vybavena INTERÁLNÍM ROTOREM se dvěma řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene V, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

 

Rotor s řezáním OPTICUT

Konstrukce rotorů s řezáním OPTICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

OPTICUT 14

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OPTICUT 14 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,4,7,7 nebo všech 14 nožů.

OPTICUT 23

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 23 noži kombinuje výhody intenzivního řezání a vysoké mechanické ochrany proti cizím předmětům. Rotor OPTICUT  23 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,7,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

  

Přepínání požadovaného počtu nožů na rotoru OPTICUT

 

Automatické systém odblokování rotoru DEBLOCK

Automatické odblokování rotoru DEBLOCK je systém, který sleduje přetížení lisu a vypne, vždy když bude vkládací systém zablokován velkým množstvím sklízené plodiny. Sklopné dno DROPFLOOR se automaticky* spustí a nože se zatáhnou. Přehled procesu sleduje obsluha na terminálu. Obsluha vypne a znova zapne vývodový hřídel, rotor se znovu rozběhne a sklízený materiál bez překážek pokračuje do lisovací komory. Dále má obsluha k dispozici plně automatické čištění nožů: Nože OPTICUT se sami čistí po dosažení předem stanoveného počtu balíků, aby nedocházelo k zacpávání štěrbin nožů.

Automatické spouštění dna DEBLOCK

 

PROGRESSIVE DENSITY – řešení společnosti KUHN

Systém PROGESSIVE DENSITY prokázal svoji účinnost u všech lisů VB společnosti KUHN. Jak se zvětšuje velikost balíku, sytém zvyšuje napětí a vytváří tak velmi hustý balík s měkkým jádrem.

Jak to funguje?

Jak balík roste v lisovací komoře, je napínací rameno pásů vystaveno stále se zvyšujícímu odporu dvou hydraulických válců a pružiny. Se zvyšujícím se průměrem balíku se tak zvyšuje také hustota balíku. Výsledkem je velmi pevný s jádrem o správné hustotě – ne příliš měkký a příliš tvrdý. S tvrdší vnější vrstvou jsou balíky slámy odolnější vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a balíky senáže si udrží svůj tvar pro lepší skladování a snadnější manipulaci.

Systém PROGESSIVE DENSITY

 

Rychlé a dokonalé vytváření balíků

Lisovací komora lisů BalePack VBP 3100 tvoří 3 válce a 5 pásů, které zajišťují rychlé vytváření rovnoměrných balíků bez ohledu na vkládání. Agresivní profil horního válce z trojice válců lisovací komory zajišťuje zlepšený kontakt z lisovanou plodinou a snižuje ztráty odrolem. Pření hladký válec s poháněným čistícím válečkem zabraňují hromadění lisovaného materiálu v přední části lisu a udržují tak stroj čistý. Unikátní kombinace systému PROGRESSIVE DENSITY a konstrukce lisovací komory zaručují perfektně tvarované balíky za všech podmínek.

Pro delší živostnost řetězů jsou lisy VBP 3100 standardně vybaveny automatickým systémem mazání. Kontinuální systém mazání BEKA-MAX umožňuje individuální nastavení množství oleje na každém řetězu. Masivní a dostatečně široké kartáče zajišťují dokonalé mazání řetězů.

Lisovací komora

 

Rychlý a spolehlivý přesun balíků

Pro minimalizaci prostojů a zajištění vysokého denního výkonu je nutný rychlý přesun balíků s lisovací komory na balící stůl. Pro zaručený a bezpečný přesun balíku jsou boky stěn u podávacích ramen vybaveny vodícími deskami. Rychlý přesun balíku zajišťují 2 podávací ramena. Pro maximální zkrácení doby přesunu balíku na balící stůl, můžete zavřít zadní čelo ještě během toho, kdy je druhé podávací rameno ve zvednuté poloze. Tento vylepšený systém se dvěma podávacíma rameny zrychluje přesun balíku až o 30%.

Balící stůl je vybaven 2 válci se 4 pásy a 4 vodícími kužely. Balící stůl tak zajišťuje maximální trakci balíku a díky tomu dochází k rovnoměrnému otáčení balíků, což zaručuje správné překrytí balíku bez ohledu na jeho tvar.

Systém dvou podávacích ramen

 

Perfektní rozložení sítě

Vázací systém s aktivním předpětím sítě zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním napnutím sítě během celého cyklu vázání. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že balík síť okamžitě uchopí. Vzhledem k tomu, že lis je vybaven dvěma zásobníky sítí, může obsluha sebou vozit dostatečné množství sítě pro dlouhý pracovní den. Výměnu role sítě lze snadno provést bezpečně ze země.

Díky inovativní technologii společnosti KUHN je síť během celého procesu vázání udržována na konstantním napětí. Systém vázání sítě běží na 90% rychlosti otáčení balíku, aby byla síť dostatečně napnutá, ale zároveň nedošlo k jejímu poškození. Předem napnutá síť zajišťuje, že balík bude dostatečně sítí stáhnut a udrží si tak svoji hustotu. Systém vázání také zajišťuje, že je síť dostatečně roztáhnuta do krajů balíku, aby se zachovala co nejvyšší kvalita lisovaného materiálu.

Umístění role sítě do vázacího systému

 

Zaručený začátek vázání do fólie

Start vázání fólie probíhá vždy spolehlivě za všech okolností, což snižuje prostoje na minimum. Vázání vždy spolehlivě začne bez ohledu na počasí nebo kopcovitý terén. Dva držáky fólie s 2 hliníkovými válci namontovaných na satelitech, které se otáčejí kolem balíku vysokou rychlostí 35 ot·min-1. Standardně je pomocí převodovky předpětí fólie 70 %, ale volitelně lze nastavit předpětí na 60 %. Nízká montážní výška držáků zaručuje snadnou výměnu rolí. Spolehlivý střih a držení fólie je zajištěno díky noži s pružinou ,,nůžkového typu“.

  

Stříhání fólie

 

3D balení

Systém 3D balení používá dva otočné držáky fólie, které zajišťují rovnoměrnější a efektivnější rozložení celkového množství fólie po celém povrchu balíku. Nejprve se balík zabalí ve směru jeho šířky. Dochází tak k lepšímu vytlačení vzduchu (balík je více „utažen“) a také přispívá k zachování tvaru balíků i při dlouhé době skladování. Hrany balíku jsou lépe chráněny v porovnání s konvenčním balením, což zajišťuje vyšší kvalitu baleného materiálu a pevně utažená fólie také snižuje možnost poškození balíku během přepravy. Kombinace 3D balení a systému INTELLIWRAP zajišťuje dobře tvarované a zcela utěsněné balíky, které si zachovávají vysokou kvalitu i při dlouhém skladování.

Systém 3D balení

 

Systém INTELLIWRAP

Společnost KUHN je průkopníkem v technologiích balení a lisování. Výsledkem je široká nabídka jedinečných systému jako je například systém INTELLIWRAP. Jedná se o technologii, která spojuje sofistikovanou elektroniku s hydraulickým systémem pro řízení procesu balení. Tím je dosaženo kontinuálního řízení počtu obalení. Je tak možné nanášení lichých počtů vrstev fólie (4,5,6,7,8,9…). Dále je také možné nastavení překrytí vrstev fólie. Podmínky balení lze tak maximálně přizpůsobit místním podmínkám, vlastnostem sklízené plodiny a době skladování.

Systém balení INTELLIWRAP

 

Uživatelské rozhraní PROCESS VIEW

Díky uživatelskému rozhraní PROCESS VIEW máte vždy k dispozici přehledné zobrazení aktuálních pracovních procesů stroje. Vše je zobrazeno na ISOBUS terminálu, na kterém si dále volíte, který proces budete ovládat ručně nebo automaticky. Všechny procesy lze navíc kdykoliv zastavit.

 

Ovládání na ISOBUS terminálu CCI 1200

 

Měření vlhkosti balíků

Jako volitelné příslušenství lze lis vybavit senzory vlhkosti. Senzory mají informativní funkci a zobrazují hodnoty až do 60 % vlhkosti sklízeného materiálu.

Senzory vlhkosti v lisovací komoře

 

Vážení hmotnosti balíků

Volitelnou výbavou lisů BalePack VBP 3100 je sada na vážení balíků. Díky této sadě má obsluha přehled o množství sklizeného materiálu. V kombinaci se senzory vlhkosti lze snadno zjistit celkové množství sušiny sklízeného materiálu.

Tenzometrický senzor na vážení hmotnosti

 

Technická data

Typ

VBP 3165

VBP 3195

Průměr lisovací komory (cm)

80 – 160

80 - 185

Šířka lisovací komory (cm)

120

Počet pásů

5

Ovládání

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

ISOBUS

Kompatibilní

Automatické mazání řetězů

Standardně

Sběrač šířka (cm)

230

Počet řad prstů na sběrači

5

Systém vkládání

Integrální rotor

Počet nožů

14 / 23

Délka nařezané hmoty (mm)

45 / 70

Typ vázání

Síť

Balení

2 ovíjecí satelity

Automatické zastavení při přetržení fólie

Standardně

Průtok a tlak oleje

40-60 l/min  při 180 bar

Minimální příkon kW (HP)

80 (110)

Pneumatiky

500/45-22,5

Hmotnost (kg)

5 750 - 5 850

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje VBP 3100, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.