Nabídka strojů Lisy Lisy na kulaté balíky
Lisy s variabilní komorou

Řada VB 7100

Konstantně vysoký výkon za všech okolností

Řada lisů VB 7100 společnosti KUHN nastavuje nový standard v lisování válcovitých balíků. Tato řada lisů s variabilní komorou nabízí konstantně vysoký výkon za všech okolností bez ohledu na sklízenou plodinu nebo denní dobu. Zároveň tyto lisy vynikají maximální životností a balíky o vysoké hustotě. Tam kde ostatní lisy končí řada VB 7100 začíná.

Najít nejbližšího prodejce
Řada VB 7100

 

Řada VB 7100 nabízí dva modely vysoce výkonných lisů a to VB 7160 a VB 7190, na které se můžete spolehnout za všech okolností. Tato nová řada byla vyvíjena společně s nejnáročnějšími zemědělci a službaři z celého světa. Přednostmi této řady jsou:

Balíky o vysoké hustotě

Díky patentovanému* systému i-DENSE společnosti KUHN dosahují balíky slámy hustoty až 140 kg/m3. Jedná se o systém dvou napínacích ramen a senzoru vlhkosti, na základě jehož hodnot se tlak automaticky přizpůsobí různým plodinám a různým podmínkám bez zásahu řidiče.

Vysoká výkonnost stroje

Od sběrače po vyhazovací rampu byla řada VB 7100 navržena pro maximální výkon a maximální účinnost. Ať už se jedná o seno, slámu nebo o siláž řada VB 7100 Vás přesvědčí svojí výkonností až 30 t/h za různých podmínek. Kromě toho nabízejí lisy nejrychlejší zavíraní zadní komory na trhu. Během pouhých 4 vteřin se zadní komora otevře, balík opustí komoru a zadní komora se opět uzavřena.

Maximální odolnost a minimální prostoje

 Extrémní životnost komponentů zaručuje minimální prostoje a tím i tedy maximální využití doby provozu. Konstrukce lisu je navržena pro ty nejtěžší podmínky. Zaručuje Vám tedy vysokou míru robustnosti a spolehlivosti.

Vše pro vaše pohodlí

Soustřeďte se pouze na jízdu, zatímco lis se postará o hustotu balíku a o příkon, to je další výhoda systému i-DENSE. Dalším vylepšením zlepšující pohodlí obsluze jsou nové patentované zásobníky* rolí sítí, které usnadňují manipulaci se sítí při přemisťování do vázacího systému.

* Patent nebo přihláška patentu v jedné nebo více zemích

Optimální sběr sklízené plodiny

Všechny modely řady VB 7100 jsou vybaveny širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. Dále je sběrač vybaven těžkým rozrovnávacím válcem o průměru 217 mm, který již není zavěšen na řetízkách, ale je připojen pevně ke sběrači, aby došlo již u sběrače k stlačení sbíraného materiálu a byl tak zajištěn homogenní tok sbíraného materiálu do vkládacího rotoru. To, že rozrovnávací válec tlačí sbíranou plodinu proti prstům tak snižuje odrol, a zvyšuje efektivitu lisu tím, že vyrovnává nepravidelné řádky.  S šířkou 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – otevřený rotor OPTIFEED bez řezání nebo rotor OPTICUT s 14 nebo 23 noži.

Sběrač lisu

Technologie integrálního rotoru

Technologie INTEGRÁLNÍHO ROTORU je k dispozici v celé řadě lisů VB a to konkrétně na modelech OPTIFEED a OPTICUT. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox®. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Modelová řada VB 7100 je vybavena INTERÁLNÍM ROTOREM se třemi řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene W, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

Vkládací rotor bez řezání OPTIFEED

Konstrukce rotoru OPTIFEED s jednoduchými vkládacími prsty rotoru a integrovanými vkládacími šneky pomáhá vyrovnat nepravidelné řádky rovnoměrným rozprostřením sklízené plodiny v celé šířce rotoru. Tímto způsobem je zajištěno, že lis vyrábí pravidelné balíky.

Vkládací rotor OPTIFEED

Rotory s řezáním OPTICUT

Konstrukce rotorů s řezáním OPTICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

OPTICUT 14

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OPTICUT 14 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,4,7,7 nebo všech 14 nožů.

OPTICUT 23

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 23 noži kombinuje výhody intenzivního řezání a vysoké mechanické ochrany proti cizím předmětům. Rotor OPTICUT  23 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,7,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

 

Rotor OPTICUT 23

Těsnění volnoběžných válců

Hlavní hnané válce jsou uloženy v 50 mm soudečkových ložiskách, zatímco volnoběžné válce jsou vybaveny speciálním patentovaným těsněním* společnosti KUHN. Toto těsnění se skládá z jedinečné kombinace speciálně vyvinutých aktivních kroužků, které vynášejí nečistoty pryč z mezery mezi válcem a komorou, a samozřejmě také zabraňujících vniknutí nečistot do ložiska.

 

Kombinace těsnících kroužků volnoběžného válce

Systém i-DENSE – inteligentní nastavení hustoty balíky

Patentovaný systém i-DENSE* společnosti KUHN zajišťuje, že můžete lisovat balíky slámy s hustotou až 140 kg/m3. Inteligentní systém napínání pomocí dvou napínacích ramen zajišťuje optimální rozložení napětí pásů. Přední napínací rameno PROGRESSIVE - DENSITY zajišťuje tvar balíku. Toto napínací rameno nepřetržitě rozvádí napětí pásů kolem balíku a zajišťuje, aby byl lisovací prostor co nejmenší pro dosažení optimálního utužení balíku. Zadní napínací rameno je připevněno na zadním čele lisovací komory a vytváří vysoké napětí pásů, které je rozloženo předním napínacím ramenem. Díky spojení těchto dvou napínacích ramen tak lisy řady VB 7100 dosahují balíků vysoké hustoty balíků ve šech typech materiálů. Dále je ještě systém i-DENSE vybaven senzorem vlhkosti, na základě jehož hodnot dokáže systém i-DENSE spolu s napínacími rameny regulovat utužení lisovaného materiálu bez zásahu řidiče. Výsledkem je tak nejekonomičtější využití Vašeho lisu při práci bez jakéhokoliv snížení jeho výkonu.

Senzory vlhkosti v lisovací komoře

Rychlé a dokonalé vytváření balíků

Díky jedinečné kombinaci systému i-DENSE a osvědčené konstrukci lisovací komory se 4 pásy a 3 poháněnými válci tak lisy řady VB 7100 nabízí rychlou, spolehlivou a pravidelnou tvorbu balíku za všech podmínek včetně siláže. Agresivní profil horního válce z trojice válců lisovací komory zajišťuje zlepšený kontakt z lisovanou plodinou a snižuje ztráty odrolem. Pření hladký válec s poháněným čistícím válečkem zabraňují hromadění lisovaného materiálu v přední části lisu a udržují tak stroj čistý. Unikátní kombinace systému i-DENSE, systému PROGRESSIVE - DENSITY a inteligentní lisovací komory zaručují perfektně tvarované balíky za všech podmínek.

Uspořádání lisovací komory

Nejrychlejší zavírání zadního čela lisovací komory

Lisy řady VB 7100 se vyznačují nejrychlejším vykládáním balíků na trhu. Je to způsobeno systém i-DENSE kdy již během otevírání a zavírání komory lisu dojde pomocí zadního napínacího rameno k napínání pásů, díky čemuž se tak zkracuje doba vykládání balíku. Výsledkem je, že za pouhé 4 vteřiny dojde k otevření zadního čela, vypadnutí balíku a opětovnému zavření zadního čela.

Otevřené zadní čelo

Pevný tvar balíků

Jedním z posledních kroků pro vytvoření dokonalého balíku je vázání. Jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků, protože díky vázání balík udržuje svůj tvar a je chráněn před povětrnostními vlivy. Pro zachování co nejvyššího výkonu lisu je důležité, aby vázání zabralo co nejméně času. Vázací systém společnosti KUHN zaručuje nejspolehlivější a nejjistější zavázání na trhu.

https://www.kuhn.com/zoom/VB_7100/_img/VB7190_capacity.jpg

Pravidelný tvar balíku za všech okolností

Perfektní rozložení sítě

Vázací systém s aktivním předpětím sítě zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním napnutím sítě během celého cyklu vázání. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že balík síť okamžitě uchopí. Vzhledem k tomu, že lis je vybaven dvěma zásobníky sítí, může obsluha sebou vozit dostatečné množství sítě pro dlouhý pracovní den. Výměnu role sítě lze snadno provést bezpečně ze země.

Díky inovativní technologii společnosti KUHN je síť během celého procesu vázání udržována na konstantním napětí. Systém vázání sítě běží na 90% rychlosti otáčení balíku, aby byla síť dostatečně napnutá, ale zároveň nedošlo k jejímu poškození. Předem napnutá síť zajišťuje, že balík bude dostatečně sítí stáhnut a udrží si tak svoji hustotu. Systém vázání také zajišťuje, že je síť dostatečně roztáhnuta do krajů balíku, aby se zachovala co nejvyšší kvalita lisovaného materiálu.

Roztažení sítě do krajů balíku

Vázání do provázku

U řady lisů VB 7100 je také na výběr možnost vázání do provázku. Tato řada používá systém dvou ramen, díky němuž je doba cyklu vázání snížená na minimum.  Obě ramena začínají od krajů balíku, kde se provázek překrývá. Dále pak ramena pokračují do středu balíku, kde se ramena překříží, aby bylo zajištěno, že motouzy jsou pevně uloženy a nevznikaly tak volné konce.

Systém vázání do provázku

Nové zásobníky rolí sítí pro snadnější obsluhu

U systému vázání do sítě jsou u řady VB 7100 dva nové zásobníky sítí. Z každé strany stroje je jeden zásobník. Tyto nové patentované* zásobníky společnosti KUHN usnadňují obsluze manipulaci při přesouvání role. Obsluha tak snadno a bezpečně ze země nasune roli z držáku do vázacího systému bez toho, aby ji celou musela zvedat.

Ukázka manipulace s rolí sítě díky novému zásobníku pro síť

   

 

Technická data

Typ

VB 7160

VB 7190

Průměr lisovací komory (cm)

80 - 160

80 - 185

Šířka lisovací komory (cm)

120

Typ lisovací komory

4 pásy

Ovládání

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

ISOBUS

Kompatibilní

Automatické mazání řetězů

Standardně

Automatický lubrikační systém

se zásobníkem

Na přání

Sběrač šířka (cm)

230

Počet řad prstů na sběrači

5

Systém vkládání

Integrální rotor

Počet nožů

14 / 23

Délka nařezané hmoty (mm)

70 / 45

Typ vázání

Síť / provázek

Minimální příkon kW (HP)

88 (120)

Počet hydraulických okruhů

2 x dvojčinný, 1 jednočinný a volnou zpátečka

Pneumatiky

500/45-22.5

Hmotnost (kg)

4200 - 5200

Benefity

Vysoká kapacita po celou dobu provozu

Široký vačkový sběrač s těžkým válcem proti proudění a ochranou proti větru.

Optimální sběr píce

Všechny modely VB 7100 jsou vybaveny širokým vačkovým sběracím ústrojím s těžkým válcem (průměr: 217 mm). Sběrač je navržen tak, aby maximalizoval plnou kapacitu stroje. S pracovním záběrem 230 cm je stroj schopen pracovat ve všech podmínkách. Přímé sběrací hroty pomáhají uvolnit plodinu a omezit ovíjení plodin. Sběrací válec stlačuje plodinu proti slupkám, čímž snižuje tření, čímž omezuje ztrátu a zvyšuje účinnost lisu vyrovnáváním řádků.
Model rotorového sběracího ústrojí o průměru 230 cm je vybaven standardním kyvadlovým rámem a volitelnými otočnými sběracími kolečky, aby se sběrací ústrojí přizpůsobilo měnícím se podmínkám na poli. Sběracích ústrojí mají za následek agresivnější a efektivnější sběr tím, že v případě potřeby odkryjí větší část prstů a odtáhnou plodinu od prstů. Vačková dráha táhne prsty přímo dolů v zadní poloze, aby se zabránilo zamotání, což z něj činí jediný hybridní sběrač na současném trhu.
Chcete-li vyhovět specifickým potřebám vašeho provozu, vyberte si jeden z našich INTEGROVANÝCH ROTORŮ – netřískový rotor OPTIFEED nebo řezací rotory OPTICUT se 14 a 23 noži.

Konzistentní balíky s vysokou hustotou

Automatické nastavení přítlaku balíků i-DENSE

Systém i-DENSE - Inteligentní hustota

Lisujte balíky o hustotě až 140 kg/m3 ve slámě díky patentovanému systému i-DENSE společnosti KUHN. Tento inteligentní systém dvojitého napínacího ramene zajišťuje optimální rozložení napětí. Přední napínací rameno vytváří za všech okolností optimální podmínky a tvar balíku. Zadní napínací rameno vytváří vysoké napnutí pásu pro balíky tvrdé jako kámen.
Systém dvojitého napínacího ramene v kombinaci s měřením čidla vlhkosti automaticky přizpůsobuje lisovací tlak různým plodinám a podmínkám plodin bez zásahu řidiče. Výsledkem je nejhospodárnější využití vašeho lisu bez kompromisů v oblasti výkonu.

Bezpečná řešení vázání

Vázací řešení KUHN zaručují nejspolehlivější a nejbezpečnější vazbu.

Pevný tvar balíku

Jedním z posledních kroků při vytváření dokonalého balíku je vázání. Vázání balíku, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy a před ztrátou tvaru, je jedním z nejdůležitějších kroků. Čím méně času je zapotřebí ke svázání balíku, tím vyšší je výkon lisování. Řešení vázání KUHN zaručují nejspolehlivější a nejbezpečnější vázání na trhu.

Vybavení

Vyhazovač balíků

Vyhazovač balíků

Vyhazovač balíků

Vyhazovač balíků zajišťuje bezpečné vykládání balíků. Zabraňuje uvíznutí balíku pod zadními dveřmi a zajišťuje hladké a šetrné vyhazování balíků.

Automatické mazání

Automatické mazání

Automatické mazání

Lisy řady VB 7100 mohou být vybaveny plnně automatickém systémem mazání.

Mazání řetězu

Systém kontuniálního mazání řetězu

Systém kontuniálního mazání řetězu

Tento systém umožňuje individuální nastavení množství oleje na každém řetězu. Robustní a velké kartáče na každém řetězu zajišťují dokonalé mazání.

Druhý řetězem poháněný válec

Druhý řetězem poháněný válec

Druhý řetězem poháněný válec

Zajišťuje dokonalou práci i v náročných podmínkách.

Sklápěcí podlaha

Sklápěcí podlaha

Sklápěcí podlaha

Podlahu a nože lze v případě zablokování rotoru hydraulicky spustit z pohodlí kabiny. Po odstranění zablokování je lze snadno vrátit zpět do pracovní polohy.

Plná viditelnost

Optimální viditelnost a bezpečnost

Optimální viditelnost a bezpečnost

Dostupné buď jako ISOBUS do terminálu CCI nebo traktoru a nebo nezávisle pomocí vlastního terminálu na kameru.

Odpojení rotoru

Odpojení rotoru

Odpojení rotoru

Pohon rotoru můžeme ručně odpojit od pohonu lisovací komory, pokud spuštění podlahy nestačí. 

Terminály CCI

Terminály CCI

Terminály CCI

V oblasti zemědělství je efektivita a přesnost klíčová. S rychlým rozvojem technologií hraje automatizace a digitalizace stále důležitější roli. Jedním z inovativních nástrojů, které přinášejí vyšší efektivitu a přesnost do zemědělské praxe, jsou terminály KUHN CCI (CCI - Competence Center Isobus).

Co jsou terminály KUHN CCI?

Terminály KUHN CCI jsou pokročilé řídící jednotky, které zemědělcům umožňují snadno a efektivně ovládat a monitorovat různé zemědělské stroje a zařízení. Jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s technologií ISOBUS, což je univerzální standard pro komunikaci mezi traktory a připojenými stroji. Díky ISOBUS mohou různé značky strojů a zařízení spolupracovat bez problémů, což usnadňuje práci na farmě a zvyšuje její produktivitu.

Klíčové vlastnosti terminálů KUHN CCI

  1. Univerzální kompatibilita: Díky podpoře standardu ISOBUS mohou být terminály KUHN CCI používány s širokou škálou strojů různých výrobců. To znamená, že farmáři nejsou omezeni na konkrétní značku strojů a mohou si vybrat ty, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

  2. Intuitivní uživatelské rozhraní: Terminály jsou vybaveny barevným dotykovým displejem s intuitivním ovládáním, které umožňuje snadné nastavení a monitorování strojů. Uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje, že i méně technicky zdatní uživatelé mohou terminály snadno ovládat.

  3. Přesné řízení: Díky pokročilým senzorům a GPS technologii umožňují terminály přesné řízení a monitorování různých operací, jako je setí, hnojení nebo postřik. To vede k úsporám na vstupních materiálech a zároveň zajišťuje optimální výsledky.

  4. Datová integrace: Terminály KUHN CCI umožňují sběr a analýzu dat z různých strojů, což pomáhá farmářům lépe porozumět jejich provozu a optimalizovat procesy. Data mohou být také snadno přenášena do jiných systémů pro další analýzu a plánování.

Výhody pro zemědělce

Použití terminálů KUHN CCI přináší řadu výhod, včetně zvýšení produktivity, snížení nákladů a lepšího řízení zemědělských operací. Díky možnosti přesného řízení a monitorování strojů mohou farmáři dosáhnout lepších výsledků s menšími náklady na vstupní materiály. Navíc, s univerzální kompatibilitou a intuitivním uživatelským rozhraním jsou terminály snadno použitelné a přístupné pro širokou škálu uživatelů.

V konečném důsledku terminály KUHN CCI představují významný krok směrem k modernizaci a automatizaci zemědělské praxe, což umožňuje farmářům efektivněji využívat své zdroje a dosahovat lepších výsledků.

Otočná polopneumatická podávací vodící kolečka

Otočná polopneumatická podávací vodící kolečka

Otočná polopneumatická podávací vodící kolečka

Umožňují, aby se sběrací ústrojí lépe přizpůsobilo měnícím se podmínkám. Jsou méně namáhaná.

Dokumenty ke stažení

LISY VB
LISY VB
Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Řada VB 7100, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.