Nabídka strojů Lisy Lisy na hranaté balíky
Lisy s 120 cm lisovací komorou

LSB 1270

Masivní ale přesto lehký
S modelem LSB 1270 získáte stroj, který je vhodný do různých podmínek. Díky své lehké konstrukci a efektivnímu hnacímu ústrojí zaujme nízkým příkonem.

Najít nejbližšího prodejce
LSB 1270

 

Lisy LSB 1270 jsou jedny ze čtyř modelů lisů na hranolovité balíky společnosti KUHN s 120 cm šířkou lisovacího kanálu. Tyto lisy jsou vhodné do nejrůznějších provozních podmínek a pro různé typy plodin jako jsou seno, sláma senáž nebo třeba i kukuřičná sláma. Pro plodiny, u kterých je vyžadováno při sklizni řezání může být lis vybaven rotorem OMNICUT s integrovaným kazetovým systémem 23 nožů se snadným přístupem.

Všechny hlavní komponenty vkládacího systému jsou jištěny vačkovou spojkou. Pohon je synchronizován prostřednictvím hřídelí a převodovek, díky čemuž je zajištěn hladký chod při zachování nízkých nároků na údržbu. INTEGRÁLNÍ ROTOR spolu se systémem plnění předlisovací komory POWER DENSITY zajišťují nízké nároky na příkon. Vázání balíků zajišťuje 6 samostatných uzlovačů se systémem vázání TWIN-STEP, který zajišťuje maximální napětí motouzu.

POWER DENSITY – systém vkládaní KUHN

Rovnoměrně tvarované balíky zaručují mnohem více než dobrý vzhled. Pravidelný balík o vysoké hustotě vypovídá o kvalitě lisu. S pravidelné balíky se mnohem snadněji manipuluje, lépe se stohují a kromě toho se i lépe přepravují, protože jsou na přepravních prostředkách mnohem stabilnější. Při lisování senáže zaručuje správný tvar balíku lepší zabalení fólií a méně vzduchových kapes, což zaručuje vyšší kvalitu výsledného krmiva.

Systém společnosti KUHN POWER DENSITY je systém plnění předlisovací komory jediným vkládacím ramenem s hrabicemi, které vyniká svojí jednoduchostí. Tento systém plnění produkuje rovnoměrné vrstvy sklízeného materiálu bez ohledu na tvar sbíraného řádku, což zajišťuje rovnoměrné plnění lisovací komory a tvorby pravidelných balíků. Jedno vkládací rameno plní dvě funkce dohromady a to vkládání a předlisování. Tento jednoduchý mechanismus eliminuje nepotřebné komponenty a vede ke snížení nákladů. 

Vkládací rameno POWER DENSITY

 

Jak funguje sytém POWER DENSITY?

  1. INTEGRÁLNÍ ROTOR přivádí sklízený materiál do předlisovací komory.
  2. Vkládací rameno s hrabicemi zajišťuje plnění předlisovací komory.
  3. Předlisovací komora se plní, dokud zde není dostatečný tlak o k odblokování západky (červená). 
  4. Jakmile je západka odblokovaná, aktivuje se druhá funkce vkládacího ramene. Vkládací rameno s hrabicemi vykoná pohyb po delší dráze a vyprázdní prostor předlisovací komory.

Schéma pohybu systému POWER DENSITY

 

Lisovací kanál

Díky 3,40 m dlouhému lisovacímu kanálu nabízí lisy LSB 1270 dostatek prostoru pro tvorbu dokonalých balíků. Kombinace aktivních držáků a tvaru bočních stěn zaručuje optimální hustotu balíků a jejich minimální roztažení. Lisovací píst provede 46 zdvihů za minutu pro zajištění dostatečné hustoty balíků. Lisovací píst je veden 4 velkými válečky o průměru 125 mm pro co nejvyšší životnost.

Lisovací kanál

 

VÁZÁNÍ TWIN-STEP

Unikátní vázací systém TWIN STEP kombinuje systém s jedním uzlováním a inteligentní systém uvolňování motouzu během cyklu uzlování. Výsledkem je bezpečný a snadno nastavitelný systém uzlování.

Při lisování jsou uzlovače (modré) v klidu a provázky jsou vedeny napínacími rameny (červená), které jsou ve vertikální poloze. Provázky jsou přitom neustále napnuty, což zaručuje stlačení balíku.

Krok 1: Jakmile balík dosáhne nastavené délky, aktivují se jehly (šedě) a pohybují se směrem nahoru k uzlovačům, kde začíná proces vázání.

Krok 2: Napínací ramena provázků (červeně) se otáčí dozadu, čímž uvolní motouz a sníží se tak napětí na uzlovačích během cyklu uzlování.

Systém s jedním uzlováním

 

Optimální sběr sklízené plodiny

Všechny lisy LSB 1270 jsou vybaveny širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. Dále je sběrač vybaven těžkým rozrovnávacím válcem o průměru 250 mm, který již není zavěšen na řetízkách, ale je připojen pevně ke sběrači a jištěn pružinou, aby došlo již u sběrače k stlačení sbíraného materiálu a byl tak zajištěn homogenní tok sbíraného materiálu do vkládacího rotoru. To, že rozrovnávací válec tlačí sbíranou plodinu proti prstům tak snižuje odrol, a zvyšuje efektivitu lisu tím, že vyrovnává nepravidelné řádky.  S šířkou 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – rotor OPTIFEED bez řezání nebo rotor OMNICUT s 23 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Technologie INTEGRÁLNÍHO ROTORU je k dispozici v celé řadě lisů LSB a to konkrétně na rotorech OPTIFEED a OMNICUT. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox®. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Lisy LSB 1270 jsou vybaveny INTERÁLNÍM ROTOREM se dvěma řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene V, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

 

Vkládací rotor bez řezání OPTIFEED a rotor na biomasu OPTIFEED

Konstrukce rotoru OPTIFEED s jednoduchými vkládacími prsty rotoru a integrovanými vkládacími šneky pomáhá vyrovnat nepravidelné řádky rovnoměrným rozprostřením sklízené plodiny v celé šířce rotoru. Tímto způsobem je zajištěno, že lis vyrábí pravidelné balíky. Rotor OPTIFEED je vybaven prsty z otěruvzdorné oceli HARDOX. Standardně má rotor OPTIFEED průměr 480 mm.

Rotor pro biomasu OPTIFEED má průměr 600 mm. Rotor na biomasu kombinuje všechny výhody standardního rotoru OPTIFEED ale odlišuje se vkládacími prsty rotoru, které jsou zde šroubovatelné. Tento rotor je speciálně navržen pro sklizeň energetických plodin.

Vkládací rotor OPTIFEED

 

Rotor s řezáním OMNICUT s 23 noži

Konstrukce rotorů s řezáním OMNICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

INTEGRÁLNÍ ROTOR OMNICUT s řezáním s 23 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OMNICUT 23 o průměru 600 mm dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je hydraulicky jištěn proti cizím předmětům. Nože lze snadno vyměnit díky upevnění do výsuvných kazet. Další možností rotoru je SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

Rotor OMNICUT 23

 

Masivní pohon pro vysoké zatížení

Díky mimořádně spolehlivému pohonu lis pracuje vždy na maximální výkon. Synchronizovaný pohon prostřednictvím hřídelí a převodovek zajišťuje hladký chod při zachování nízkých nároků na údržbu. Pohon lisu je jištěn pomocí vačkovými spojkami. Výhodou těchto spojek je, že lis můžete používat na plný výkon, aniž by se obsluha musela stara o časově náročnou výměnu střižných šroubů. Díky jednoduché konstrukci je pohon lisu přehledný a snadno se udržuje při minimálním počtu pohyblivých částí.  

Pohon lisu

 

Ochrana proti přetížení

Pro maximální využití stroje je nutný bezchybný systém jištění pohonů. U lisů na KUHN na hranolovité balíky jsou všechny pohony vkládacího ústrojí vybaveny vačkovou spojkou. S tímto non-stop systémem proti přetížení můžete stroj snadno odblokovat se sedadla řidiče. Sběrací ústrojí, INTEGRÁLNÍ ROTOR a vkládací rameno jsou chráněny vačkovou spojkou, která se automaticky aktivují v případě přetížení. Jakmile se příslušná spojka aktivuje, pohon se zastaví. Spojka znovu sepne, když obsluha sníží rychlost vývodového hřídele (PTO). Další výhodou této spojky je, že oproti používání střižných šroubů nemusím mít obsluha obavy z jejich dlouhé výměny.

Odpojení pohonu vačkovou spojkou

 

Snadný přístup do předlisovací komory

Pro lepší přístup do předlisovací komory lze otevřít její dno a to bez použití nářadí. Otevření dna předlisovací komory slouží pro případ vniknutí cizího předmětu do vkládacího ústrojí nebo pro případ zacpání sklízeným materiálem.

Otevření dna předlisovací komory

 

Přídavný drtič Pre-chopper CBB 200

Perfektně nařezaná sláma zajišťuje vyšší kapacitu balíku. S integrovaným Pre-chopper CBB  200 na lisech KUHN SB máte zajištěnou prvotřídní kvalitu a vynikající zpracovatelské vlastnosti sklízeného materiálu. Přídavný drtič Pre-chopper CBB 200 je navržen tak, aby jeho kapacita odpovídala kapacitě lisů SB. Pracovní výšku CBB 200 je možné vybrat z velkého rozsahu možností pro přizpůsobení se všem situacím. Se světlou výškou rotoru 65 cm může přídavný drtič CBB 200 zůstat na lisu aniž by bylo používáno drcení. S největším průměrem rotoru drtiče na trhu (67 cm) a s 850 g drtícími noži poskytuje CBB 200 vynikající kvalitu řezání a hladký chod stroje.

Přídavný drtič Pre-chopper CBB 200

 

Měření vlhkosti balíků

Jako volitelné příslušenství lze lis vybavit kalibrovatelnými senzory vlhkosti. Senzory mají informativní funkci a zobrazují hodnoty od 9 do 40 % vlhkosti sklízeného materiálu. Naměřené hodnoty se zobrazují v reálném čase na ovládacím terminálu.

Senzory vlhkosti v lisovací komoře

 

Integrovaný systém vážení hmotnosti balíků

Volitelnou výbavou lisů SB je sada na vážení balíků. Díky této sadě má obsluha přehled o množství sklizeného materiálu. Hmotnost balíků je měřena s přesností 2%. V kombinaci se senzory vlhkosti lze snadno zjistit celkové množství sušiny sklízeného materiálu. K dispozici je také senzor pádu balíku a vyhazovač posledního balíku.

Vyhazovací rampa se senzory na vážení hmotnosti

 

Sada Easy Flow

Pro lisovaní vlhkých a lepkavých materiálů lze lis vybavit sadou teflonových desek, které zajišťují snížené tření a správný tok sklízeného materiálu. Díky této sadě nebude lisování senáže žádný problém.

Teflonové desky Easy Flow

 

Technická data

Typ

 

LSB 1270 (OC)

 

Výška balíku (cm)

70

Šířka balíku (cm)

120

Délka balíku (cm)

60–300

Šířka sběrače (cm)

230

Počet řad prstů na sběrači

5

Vkládací rotor

Integral-Rotor (s automatickou přetěžovací spojkou)

Počet nožů

23

Délka nařezané hmoty (mm)

45

Hydraulické jištění nožů

standardně 

Nastavení tlaku v předlisovací komoře Power Density

Standartně (s vačkovou spojkou)

Počet zdvihů pístu (min-1)

46

Nastavení lisovacího tlaku

4 hydraulické válce, s možnosti kontroly lisovacího tlaku

Vázání

6 jednoduchých uzlovačů, každý samostatně jištěn střižným šroubem

Čištění uzlovačů

Elektricky poháněné vzduchové ventilátory

Počet zásobníků na motouz (ks)

24

Automatické centrální mazání

Standardně

Minimální příkon kW (hp)

81 (130) – 99 (135)

Pracovní otáčky (min-1)

1000

Pneumatiky

Standardně tandem 500/60-22,5

ISOBUS

Kompatibilní

Ovládání

CCI 50, CCI 800, CCI 120

Přepravní osvětlení

standardně 

Potřeba hydraulických okruhů

1 jednočinný a 1 dvojčinný

Hmotnost (kg)

8 800 / 9 500

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje LSB 1270, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.