Řada GMD 1030

Maximální výkon, optimální kvalita krmiva.

Žací trojkombinace řady GMD 1030 je k dispozici ve třech pracovních záběrech, a to od 8,20 m až do 9,93 m). Díky tomu tak nabízí maximální pracovní výkon bez kompromisů v kvalitě sklízené píce. Tato řada žacích strojů je určena pro velké farmy či podniky zabývajícími se službami.

Najít nejbližšího prodejce
Řada GMD 1030

 

Sklizeň velkých ploch pícnin a optimální načasování sklizně klade velké nároky na kvalitu posečené píce. Je důležité stádu zajistit vysoce výživné krmivo a zároveň usilovat o krmnou soběstačnost. Snížením znečištění krmiva z 4% na 2 % lze ušetřit 89 EUR na hektar za rok (podle testů provedených německou zemědělskou komorou Weser-Ems). A aby zemědělci mohli sklízet kvalitní krmivo, mohou se spolehnout na žací stroje KUHN řady GMD 1030, které zajišťují vysoký výkon a spolehlivost. Žací trojkombinace je k dispozici ve třech modelech pro traktory již od 120 hp.

Hydro-pneumatické jištění LIFT-CONTROL

 

Klíč k čisté píci: hydro-pneumatické odpružení LIFT-CONTROL

S hydro-pneumatickým systémem odlehčení LIFT-CONTROL již není kontaminace krmiva problém.  Hydro-pneumatický systém kopírování LIFT –CONTROL s dusíkovým akumulátorem nahrazuje tradiční pružiny. Žací stroj je při práci vystaven namáhání směrem dozadu. Čím více se zvyšuje napětí, tím více je žací jednotka odlehčována, což jí umožňuje se lépe přizpůsobit nerovnostem terénu. Drn sečeného porostu je tak chráněn proti poškození a do řádku se dostane méně nečistot.

Exkluzivní kinematika žací trojkombinace společnosti KUHN obsahuje akumulátor pro odlehčení žací lišty, akumulátor nárazové pojistky a otočný bod strategicky umístěný v blízkosti těžiště stroje. 

Správné nastavení odlehčovacího systému omezuje znečištění sklízené píce a snižuje tlak na půdu žací lišty, čímž se snižuje i spotřeba paliva, opotřebení splazů a porost zůstává neporušen.

 

OPTIDISC ELITE: žací lišta s bezkonkurenčním výkonem

Žací lišta OPTIDISC ELITE

 

Nová žací lišta OPTIDISC ELITE byla vyvinuta ve spolupráci se zemědělci. Různé vzdálenosti mezi disky, velké překrytí disků a zmenšený úhel žací lišty OPTIDISC poskytují vysokou kvalitu řezu.  Žací stroje řady GMD 1030 vybavené žací lištou OPTIDISC ELITE zaručují čistý a rovnoměrný řez za všech podmínek. Žací lišta OPTIDISC ELTITE má řadu exkluzivních funkcí:

 • Vzdálenost mezi disky se zmenšuje v bodě, kde se disky rozcházejí, aby se co nejvíce zvětšilo překrytí nožů. Výsledkem je čistý řez, a to jak u lehkých nebo krátkých trav. (A)
 • Vzdálenost mezi disky se zvětšuje tam, kde se disky sbíhají. Díky tomu má sklízená plodina větší prostor pro průchod. Sklízený materiál tak lehko prochází žací lištou, aniž by docházelo k jeho hromadění v žací liště a špatnému sečení. (B)
 • Velká zóna překrytí zajišťuje vysokou kvalitu sečení i na mokrých a lepkavých půdách, u těžko sečených plodin, nebo dokonce i při podzimním sečení nenarostlého porostu.
 • Menší úhel řezu: zabraňuje zvlněnému řezu, který je typický pro nízké sečení. Zároveň podporuje rychlejší a rovnoměrnější opětovný růst.
 • Nová kotoučová ložiska vždy zajišťují, že nože drží bezpečně proti nárazům a lze je otočit o 360° kolem jejich upevňovacích šroubů nože.

V kopcovitém terénu, v mokrých podmínkách nebo při sečení lepkavé trávy se může před žací lištou hromadit půda s výjimkou žací lišty OPTIDISC ELITE! Speciálně navržené splazy zlepšují klouzání lišty a chrání tak porost. Další výhoda, pokud se jedná zvýšení kvality řezu a sklízení píce, zejména pak při sečení v těžkých provozních podmínkách.

 

Kopírování terénu díky kyvadlovému zavěšení žací jednotky

Tento systém se středovým zavěšením umožňuje velmi dobré kopírování terénu, a to i v náročných podmínkách. Díky jedinečným vlastnostem:

 • Kloubové uchycení,
 • hydraulický boční posuv 20cm,
 • zdvih nahoru 50cm,
 • boční výkyv o 20° s přesahem 50 cm.

Se žací lišta přizpůsobí terénu i při vyšších rychlostech jízdy, čímž chrání porost proti poškození, ale také zabraňuje znečištění sečené píce.

Kyvadlové zavěšení žacích jednotek

 

NON-STOP jištění proti nárazu v kombinaci se systémem LIFT-CONTROL

Žádný zemědělec si nemůže dovolit poškození žací lišty během sezóny, bez ohledu na to, zda to bylo způsobeno překážkou nebo chybou řidiče. Žací stroje řady GMD 1030 jsou vybaveny aktivním systémem, který zajišťuje konstantní tlak na půdu. Dojde-li ke kontaktu žací lišty s překážkou, sníží se tlak na půdu a žací lišta se vytočení dozadu a poté se lišta zvedne nahoru a překoná překážku. Ochrana žací lišty funguje spolehlivě, i pokud je žací lišta zasažena s vnitřní strany, protože osa otáčení (A) se nachází v dostatečné vzdálenosti od prvního žacího disku. To umožňuje spolehlivou ochranu i levé strany žací lišty, která je blíže k traktoru. Jelikož má každá žací jednotka svoje nezávislé jištění, je zabráněno tomu, aby v případě nárazu byla protější žací jednotka při překonávání překážky tlačena dopředu. Hydraulické jištění lze nastavit ve dvou polohách, aby vyhovovalo podmínkám sečení. Ve druhé poloze je nastavena vyšší uvolňovací síla. Toto nastavení je vhodné např. pro sečení při vysokých rychlostech, nebo ve zvláště obtížných podmínkách.

 Systém NON-STOP jištění

 

Maximální jištění a spolehlivost

Žací lišta byla navržena tak, aby odolávala překážkám. Ochrana proti nárazu PTROTECTADRIVE zajišťuje, že v případě nárazu disku na překážku dojde odtržení hřídele držící disk nad ložiskem, a to díky pečlivě dimenzovanému úpichu. Ozubená kola v liště jsou tak chráněna a následná oprava nezabere déle jak 15 minut a to vše při zajištění nízkých nákladů na opravu.

Exkluzivně KUHN: Moduly nesoucí disky jsou připevněny dlouhými šrouby, které procházejí celou žací lištou. To eliminuje riziko vytržení držáků z žací lišty v případě nárazu

Špičkové komponenty prodlužující životnost stroje:

 • Dvouřadá kuličková ložiska disků s kosoúhlým stykem
 • Ozubená kola o velkém průměru z kované oceli a se 3 zuby v záběru
 • Kované a zakalené disky
 • Splazy z kalené oceli, na které lze připevnit další ochranné splazy (pomocí šroubů).

Aby se prodloužila životnost stroje, jsou mezi žací lištou a rámem tlumiče rázů. Ty absorbují rázy, které mají vliv na konstrukci stroje a vznikají během sekání při vysokých rychlostech.

Jištění PROTECTADRIVE

 

Údržba snížena na minimum

Žací stroje řady GMD 1030 jsou standardně vybaveny rychloupínacími noži FAST-FIT. Silná listová pružina vyvíjí konstantní tlak na čep nože, takže se upevnění nože nemůže samovolně otevřít. Nože lze snadno vyměnit během několika minut. Pro snížení nákladů na údržbu lze vyměňovat upevňovací šrouby nožů a listové pružiny samostatně. Pro vyšší kvalitu řezu a delší životnost nožů se nože volně otáčejí o 360°. Olejovou náplň žací lišty není nutné vyměňovat, má celoživotní náplň. Údržba je tak v podstatě omezena pouze na kloubové hřídele a několik kloubových uchycení a to v prodloužených intervalech údržby.

Výměna rychloupínací nože FAST-FIT

 

Ochranný kryt FLEXPROTECT

Pružný ochranný kryt FLEXPROTECT se může ohýbat a tvarovat, aniž by došlo k jeho poškození během sečení podél okrajů pole nebo kolem stromů. Jakmile je překážka překonána, materiál bočního krytu se automaticky ohne zpět do svého původního tvaru, tzn., není třeba nic opravovat ani vyměňovat, takže nevznikají žádné náklady. Sklápění ochranných krytů je standardně pomocí hydrauliky.

Ochranný kryt FLEXPROTECT

 

Dostatečně velké překrytí pro přizpůsobení se všem pozemkům

Pro zachování čistého řezu na svazích a v prudkých zatáčkách jsou žací jednotky vybaveny stranovým posuvem o 20 cm, aby se mohlo zvětšit překrytí mezi čelním a zadním žacím strojem. V závislosti na kombinaci modelů, se překrytí pohybuje v rozmezí 30 a 70 cm. Řidič si nastavuje pracovní záběr přímo z kabiny traktoru. Tato vlastnost je velkou výhodou pro traktory s velkým rozchodem nebo s širokými pneumatikami (u modelů GMD 9530 a GMD 10030)

Další vlastností, která zlepšuje přizpůsobení se pozemkům je individuální zvedání zadních žacích jednotek. Tuto vlastnost využijete především při sekání pozemků trojúhelníkového tvaru.

U modelu GMD 8730 si můžete vybrat z 3 poloh zavěšení žacích jednotek. Dle pracovních podmínek, jako např. svažitost terénu, velikost pole, záběr čelní lišty apod, lze přizpůsobit překrytí pro dokonalé sečení bez nedosečených pásů.

Nastavení překrytí u modelu GMD 8730

 

Velký pracovní záběr, kompaktní uložení

Žací trojkombinace řady GMD 1030 vynikají i přes jejich velké pracovní záběry kompaktními rozměry při skladování. Žací stroje lze skladovat svisle a hodí se tak téměř do každé haly bez toho aniž by zabírali velký prostor.

Svislé uložení při skladování

 

Technická data

Typ

GMD 8730 FF

GMD 9530 FF

GMD 10030 FF

Pracovní záběr (m)

8,30 – 8,50 – 8,80

v závislosti na překrytí záběru

9,53 – 9,13 v závislosti na překrytí záběru

9,933 – 9,53 v závislosti na překrytí záběru

Transportní šířka (m)

2,99

2,95

3,35

Trasnportní výška (m)

3,65 – 3,75 – 3,90

v závislosti na zvoleném překrytí

3,92

Žací lišta

OPTIDISC ELITE

Počet disků

2 x 7

2 x 8

2 x 8

Uchycení nožů

FAST - FIT

Kopírování

LIFT-CONTROL hydro-pneumaticky

Jištění

Hydraulická nárazová pojistka

Průměrná šířka řádku (m)

2 x 2,40

2 x 2,80

Volnoběžka

Integrovaná v boční převodovce

Otáčky vývodové hřídele (min-1)

1000

Systém PROTECTADRIVE pro ochranu diskové žací skříně

Standardně

Samostatné zvedání levé a pravé žací jednotky

Standardně

Transportní pozice

Vertikálně o 90°

Závěs

Kat. 2 a 3

Kat. 3

Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)

90 / 122

99 / 135

104 / 141

Hmotnost (kg)

1 910

2 300

2 350

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Řada GMD 1030, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.