Řada FC 104

Řekněte ano velkému pracovnímu výkonu a ne nečistotám!

Tato řada je k dispozici ve třech záběrech (2,40 m, 2,80 m a 3,11 m) a díky jedinečnému odlehčovacímu systému LIFT-CONTROL a NON-STOP jištění proti nárazu je ideální pro středně velké farmy nebo službaře.

Najít nejbližšího prodejce
Řada FC 104

 

Farmy, které dnes chtějí být úspěšné v chovu dobytka a produkci mléka, si uvědomují jak je důležité zvyšování své ziskovosti. V tom hraje velkou roli kvalita krmiva a spolehlivost a živostnost žacích strojů. Z tohoto důvodu společnost KUHN vyvinula řadu žacích strojů s kondicionérem FC 104 LIFT-CONNTROL. Díky jedinečnému odlehčovacímu systému LIFT-CONTROL a NON-STOP jištění proti nárazu se žací stroje přizpůsobí jakémukoliv nerovnému povrchu a při nárazu na překážku dojde k vyhnutí stroje. Výsledkem je vysoký potenciál úspor díky nižším nákladům na opravy a zároveň je zaručena optimální kvalita posečené píce. 

Použití kondicionéru Vám zkracuje dobu schnutí posečeného materiálu. U řady FC 104 si můžete vybrat kondicionér vhodný do vašich podmínek. Pro ty, kteří chtějí nižší hmotnost žacího stroje, je k dispozici kondicionér s nylonovými prsty, pro ty kteří hledají vysoký výkon v různých podmínkách je kondicionér s ocelovými prsty DIGIDRY, a válcový kondicionér s polyuretanovými válci SQUAREFLEX pro plodiny náchylné na odrol.

 

Čisté krmivo díky hydropneumatickému odlehčení žací lišty: LIFT-CONTROL

Systém odlehčení LIFT-CONTROL

 

Je důležité stádu zajistit vysoce výživné krmivo a zároveň usilovat o krmnou soběstačnost. Snížením znečištění krmiva z 4% na 2 % lze ušetřit 89 EUR na hektar za rok (podle testů provedených německou zemědělskou komorou Weser-Ems). A aby zemědělci mohli sklízet kvalitní krmivo, mohou se spolehnout na žací stroje KUHN řady FC 104, které zajišťují vysoký výkon a spolehlivost díky systému odlehčení LIFT-CONTROL.

Systém LIFT-CONTROL není pouze hydropneumatické odpružení, které nahrazuje hydraulickým akumulátorem mechanické pružiny, ale jedná se o sofistikovaný systém, který kombinuje hydraulickou a mechanickou větev. Při nárazu na překážku je na lištu vyvíjen tlak, který způsobí: (1) Odlehčení žací jednotky (čím větší tlak, tím větší odlehčení). (2) Díky jedinečné kinematice systému LIFT-CONTROL dojde po překonání nastaveného tlaku k uvolnění žací lišty a jejího snadného vytočení směrem dozadu. VÝSLEDEK: čím větší překážka, tím menší vypínací tlak pro maximální ochranu.

 

Kopírování terénu díky kyvadlovému zavěšení žací jednotky

Tento systém se středovým zavěšením umožňuje velmi dobré kopírování terénu, a to i v náročných podmínkách. Díky výkyvu až o 31°  se žací lišta přizpůsobí terénu i při vyšších rychlostech jízdy, čímž chrání porost proti poškození, ale také zabraňuje znečištění sečené píce.

Středové zavěšení žací jednotky

 

NON-STOP jištění proti nárazu v kombinaci se systémem LIFT-CONTROL

Žádný zemědělec si nemůže dovolit poškození žací lišty během sezóny, bez ohledu na to, zda to bylo způsobeno překážkou nebo chybou řidiče. Žací stroje řady FC 104 LIFT-CONTROL jsou vybaveny aktivním systémem, který zajišťuje konstantní tlak na půdu až do úhlu sklonu 11°. Dojde-li ke kontaktu žací lišty s překážkou, sníží se tlak na půdu a žací lišta se vytočení až o 25° dozadu a poté se lišta zvedne nahoru a překoná překážku. Ochrana žací lišty funguje spolehlivě, i pokud je žací lišta zasažena s vnitřní strany, protože osa otáčení (A) se nachází v dostatečné vzdálenosti od prvního žacího disku. To umožňuje spolehlivou ochranu i levé strany žací lišty, která je blíže k traktoru. Díky NON-STOP jištění se žací lišta vrací automaticky zpět do původní pozice. Kombinace odlehčení žací lišty a NON-STOP jištění je na trhu zcela jedinečná.

Systém NON-STOP jištění

 

Maximální jištění a spolehlivost

Žací lišta byla navržena tak, aby odolávala překážkám. Ochrana proti nárazu PTROTECTADRIVE zajišťuje, že v případě nárazu disku na překážku dojde odtržení hřídele držící disk nad ložiskem, a to díky pečlivě dimenzovanému úpichu. Ozubená kola v liště jsou tak chráněna a následná oprava nezabere déle jak 15 minut a to vše při zajištění nízkých nákladů na opravu.

Exkluzivně KUHN: Moduly nesoucí disky jsou připevněny dlouhými šrouby, které procházejí celou žací lištou. To eliminuje riziko vytržení držáků z žací lišty v případě nárazu

Špičkové komponenty prodlužující životnost stroje:

Aby se prodloužila životnost stroje, jsou mezi žací lištou a rámem tlumiče rázů. Ty absorbují rázy, které mají vliv na konstrukci stroje a vznikají během sekání při vysokých rychlostech.

Jištění PROTECTADRIVE

 

Rychloupínací nože FAST – FIT 100% bezpečné uchycení

Žací lištu řady 100 lze vybavit uchycením nožů pomocí šroubů ale i rychloupínacím systémem FAST-FIT.

Silná listová pružina vyvíjí konstantní tlak na čep nože, takže se upevnění nože nemůže samovolně otevřít. Nože lze snadno vyměnit během několika minut. Pro snížení nákladů na údržbu lze vyměňovat upevňovací šrouby nožů a listové pružiny samostatně. Pro vyšší kvalitu řezu a delší životnost nožů se nože volně otáčejí o 360°.

Výměna rychloupínacího nože FAST-FIT

 

Snadné a rychlé nastavení

Při připojování žacího stroje k traktoru není nutné měnit délku spodních táhel traktoru, aby se vyvážila váha. Po rozložení stroje do pracovní polohy se výška sečení automaticky nastaví na 45/50 mm. Navíc se model FC 314 skládá do transportní polohy o 90° směrem dozadu, což zajišťuje nízkou transportní výšku i šířku a také výbornou viditelnost. Další výhodou je jeho odstavení v nízkých halách. Model FC 314 je vybaven velkým parkovacím stojanem, který zajišťuje stabilitu během skladování. 

Parkovací stojan na modelu FC 314

 

3 typy kondicionérů

Plastové prsty pro snížení hmotnosti

Plastové prsty kondicionéru narušují ochranou voskovou vrstvu na listech rostlin a výrazně tak zrychlují dobu usychání sklízené píce. Hlavní výhodou plastových prstů je jejich hmotnost. U nesených žacích strojů jsou kladeny velké nároky na co nejnižší hmotnost. S vyšší hmotností žacího stroje stoupají nároky na tažný prostředek a na jeho spotřebu.

Plastové prsty ve tvaru V jsou nejen lehké, ale i velice účinné. Jsou vyrobeny z pružného, ale vysoce odolného materiálu. Při kontaktu s cizím tělesem jim jejich pružnost dovoluje se vychylovat do stran. Po jejich vychýlení se zase nepoškozené vrátí do původní polohy. Naopak ve směru otáčení jsou velmi pevné a vytvářejí tak pravidelné a vzdušné řádky.

Intenzitu kondicionéru s plastovými prsty lze nastavit pomocí:

Na žacích strojích FC 104 LIFT-CONTROL s kondicionérem s nylonovými prsty je rozhazování na široko ve standardní výbavě. Změna nastavení se provádí bez použití nářadí a nemusí se demontovat shazovací plechy

Plastové prsty kondicionéru

 

Ocelové prsty DIGIDRY pro maximální výkon za všech podmínek

Kondicionér s ocelovými prsty je velmi účinný u těžkých, dlouhých nebo starých pícnin, ale také se hodí pro krátké pícniny. Díky jeho vysoké kapacitě je tok materiálu velmi plynulý a rovnoměrný. Tato konstrukce přináší zároveň výhody nízkých energetických požadavků při zachování vysokého výkonu. Vzhledem k principu práce kondicionéru jsou výsledkem načechrané a provzdušněné rovnoměrné řádky. To přináší výhody rychlejšího a rovnoměrnějšího prosychání píce, což je důležité pro zachování energetických a nutričních hodnot. Díky možnostem nastavení parametrů samotného kondicionéru lze dosáhnout velmi kvalitních výsledků i při sečení jetele nebo vojtěšky. Se správným nastavením se nemusíte bát ztráty jemných lístků, ale můžete využít rychlého schnutí při zachování kvality píce.

Intenzitu kondicionéru s ocelovými prsty lze nastavit pomocí:

Ocelové prsty kondicionéru

 

Válcový kondicionér SQUAREFLEX pro šetrnou sklizeň

Praktický test- francouzský výzkumný ústav Arvalis ve spolupráci s regionálními pracovníky v zemědělství testoval různé procesy sušení po použití různých typů kondicionéru (kondicionéry prstové a válcové vyrobené z plastu nebo oceli).

Nejlepšího výsledku dosáhl válcový kondicionér SQUAREFLEX s válci vyrobenými z polyuretanu. Píce zpracovaná těmito válci dosáhla 80% sušiny již druhý den večer. U ostatních typů kondicionéru bylo stejných výsledků dosaženo až třetí večer. Díky speciálnímu profilu polyuretanových válců je sklízená píce pravidelně vytlačována. Tlak mezi dvěma válci se snadno nastavuje pomocí stavěcího šroubu. Pokud by došlo k vniknutí cizího tělesa mezi válce, tak dojde k jejich oddálení k bezpečnému průchodu tělesa. Pohon horního válce je pomocí řetězu, zatímco spodní válec je poháněn třemi řemeny. Rychlost kondicionéru je 1000 min-1 a je tak vhodná pro všechny situace.

Hlavní výhodou polyuretanových válců společnosti KUHN je jejich samotný profil. U válců, které používají šípový profil je sklízený materiál přesouván do středu, a následně hůře prosychá. Zatímco válce společnosti KUHN využívají speciálního profilu, díky němuž je sklízený materiál rovnoměrněji rozprostřen a tím dochází k jeho lepší zasychání.

Polyuretanové válce SQUAREFLEX

 

Model FF: s rychloupínacími noži FAST-FIT

Model D: kondicionér s ocelovými prsty

Model R: kondicionér s mačkacími válci

 

Technická data

Typ

FC 244 FF

FC 284

D / FF

FC 314

D / FF

FC 244 R

FC 284 R

Pracovní záběr (m)

2,40

2,80

3,11

2,40

2,80

Počet disků

6

7

8

6

7

Uchycení nožů

FAST-FIT

Šrouby

Kopírování

LIFT-CONTROL hydro-pneumaticky

Jištění

Hydraulická nárazová pojistka

Volnoběžka

Integrovaná v boční převodovce

Systém PROTECTADRIVE pro ochranu diskové žací skříně

Standardně

Průměrná šířka řádku (m)

0,90 – 2,30

1,30 – 2,70

1,20 – 3,00

0,90 – 1,80

1,30 – 2,20

Otáčky vývodové hřídele (min-1)

540

1000

540

1000

Kondicionér

S nylonovými V prsty

S nylonovými V prsty / ocelovými prsty

Synchronizované mačkací álce

Otáčky kondicionéru (min-1)       

888 / 615

1000

Transportní pozice

Hydraulicky otočením o 90° dozadu

Závěs

Kat. 2

Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)

37 / 50

43 / 59

49 / 66

37 / 50

43 / 59

Hmotnost (kg)

1 010

1 060 / 1 115

1 235 / 1325

1 060

1 145

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Řada FC 104, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.