Řada FB 3100

Výjimečná hustota balíků a dlouhá životnost.

Lisy řady FB 3100 jsou vlajkovou lodí lisů s pevnou komorou společnosti KUHN. Jsou navrženy tak aby uživatelům poskytovaly co nejvyšší hustotu balíků a maximální kapacitu lisu i v těch nejnáročnějších podmínkách po celém světě.

Najít nejbližšího prodejce
Řada FB 3100

 

Řada FB 3100 nabízí celkem dva modely lisů a to FB 3130 a FB 3135. Tyto lisy jsou navrženy pro maximální kapacitu a nejnáročnější podmínky. Tyto dva modely nabízí širokou škálu možností konfigurace, díky čemuž se přizpůsobí vašim podmínkám sklizně. Na výběr je u vkládání z 3 možností INTEGRÁLNÍHO ROTORU a to rotor bez řezání OPTIFEED a s řezáním OPTICUT  se 14 nebo 23 noži. Lisovací komora se skládá z 18 válců POWERTRACK, které zajišťují vysokou hustotu balíků a spolehlivé otáčení balíku v komoře bez ohledu na lisovaný materiál. Tato řada lisů používá vázání s aktivním předpětím sítě, což zajišťuje pevný tvar balíků díky stálému napětí sítě během celého procesu vázání. U modelu FB 3135 je k dispozici patentovaný systém vázání do fólie společnosti KUHN.   

Optimální sběr sklízené plodiny

Všechny modely řady FB 3100 jsou vybaveny širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. S šířkou 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – rotor OPTIFEED bez řezání nebo rotor OPTICUT s 14 nebo 23 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Modely lisů řady FB 3100 používají pro vkládání materiálu INTEGRÁLNÍ ROTOR a to OPTIFEED bez řezání anebo OPTICUT s řezáním. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox®. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Řada lisů FB 3100 je vybavena INTERÁLNÍM ROTOREM se dvěma řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene V, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

 

Spouštěcí dno DROPFLOOR a systém odpojení rotoru

Pokud dojde k zablokování rotoru, je možné z kabiny traktoru hydraulicky spustit dno i nože. Po odstranění zablokování lze pak snadno vše vrátit do pracovní polohy. Tento systém je jako standard pro modely s rotory OPTICUT. Pokud sklopení dna DROPFLOOR neodstraní zablokování, je možné ručně odpojit pohon rotoru od pohonu lisovací komory. Tím je zajištěno, že balík lze v komoře zavázat a vyložit před pokračováním v práci.

Odpojení pohonu rotoru

 

Vkládací rotor bez řezání OPTIFEED

Konstrukce rotoru OPTIFEED s dvojitými vkládacími prsty rotoru a integrovanými vkládacími šneky pomáhá vyrovnat nepravidelné řádky rovnoměrným rozprostřením sklízené plodiny v celé šířce rotoru. Použití dvojitých vkládacích prstů zajišťuje optimální uchopení sklízeného materiálu a tím i zajišťuje, že lis vyrábí pravidelné balíky.

Vkládací rotor OPTIFEED bez řezání

 

Rotor s řezáním OPTICUT

Konstrukce rotorů s řezáním OPTICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

OPTICUT 14

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OPTICUT 14 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu FB 3135 SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,4,7,7 nebo všech 14 nožů.

OPTICUT 23

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 23 noži kombinuje výhody intenzivního řezání a vysoké mechanické ochrany proti cizím předmětům. Rotor OPTICUT  23 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu FB 3135 SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,7,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

 

Přepínání požadovaného počtu nožů na rotoru OPTICUT

 

Pevné a pravidelné balíky

Pokud chcete vyrábět pevné a dobře tvarované balíky potřebujete správný stroj. Aby bylo zajištěno, že sklízený materiál bude lisován do balíků o stejné velikosti a rovnoměrné hustoty, musí lis pracovat co nejúčinněji a zároveň být šetrný na lisovaný materiál. Aby se dosáhlo, co nejlepší hustoty balíků je lis vybaven válci POWERTRACK , které začnou otáčet jádro balíku od samotného počátku lisování.

Profilovaný válec POWERTRACK

 

Rychlé a dokonalé formování balíků

Díky 18 ocelovým válcům s asymetrickým profilem je zajištěno spolehlivé a nepřetržité otáčení balíku. Válce jsou vyrobeny z pevného ocelového plechu o tloušťce 3,2 mm, který je válcován a pak svařován pomocí laseru. Díky použití silné oceli, již není potřeba žádných výztuh uvnitř válců. Navíc mezery mezi válci jsou velmi malé, což snižuje ztráty sklízeného materiálu odrolem.

 

Válce lisovací komory

 

Vyšší hustota balíků a delší životnost

Masivní pohon s novou převodovkou je rozdělen na pohon lisovací komory na jedné straně a na pohon rotoru a sběrače na druhé straně. To zajišťuje hladký provoz a rovnoměrný přenos síly. Hlavní pohon válců je pomocí vysokopevnostních řetězů (1¼ ") s automatickým systémem mazání BEKKA-MAXX pro prodloužení živostnosti řetězů. Dále jsou válce lisovací komory vybaveny integrovanými škrabkami, které aktivně udržují lisovaný materiál mimo ložiska. 

Pohon lisu

 

Rychlé zavírání zadního čela lisovací komory

Díky své konstrukci dojde k vyklopení a opětovnému uzavření komory za ≥ 4,5 sekundy (při průtoku oleje 60 l­·min-1). Masivní hydraulické válce udržují čelo zadní komory pevně uzavřené a zaručují konstantní velikost balíků o maximální hustotě. Tyto hydraulické válce také fungují jako hydraulický zámek a zabraňují přetížení lisu (POWER LOCK). Přesné senzory sledují růst balíku od jeho 80% velikosti a všechny informace se zobrazují obsluze na terminálu v kabině traktoru. Kromě sledování růstu balíku lze na modelu FB 3135 sledovat zatížení levé či pravé strany lisovací komory a obsluze tak umožní, snaží vedení lisu po řádku pro zajištění pravidelného tvaru balíku.

Hydraulický válec čela zadní komory s čidlem pro kontrolu uzavření čela

 

Pevný tvar balíků

Jedním z posledních kroků pro vytvoření dokonalého balíku je vázání. Jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků, protože díky vázání balík udržuje svůj tvar a je chráněn před povětrnostními vlivy. Vázací systém společnosti KUHN zaručuje spolehlivé a bezpečné vázání. Všechny modely řady FB 3100 mohou být vybaveny kombinovaným systémem vázání provázkem a sítí. Model FB 3135 muže být vybaven systémem vázání do fólie.

Zabalený balík do sítě

 

Vázání do sítě

Vázací systém s aktivním předpětím sítě zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním napnutím sítě během celého cyklu vázání. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že balík síť okamžitě uchopí. Vzhledem k tomu, že lis je vybaven dvěma zásobníky sítí, může obsluha sebou vozit dostatečné množství sítě pro dlouhý pracovní den. Výměnu role sítě lze snadno provést bezpečně ze země.

Díky inovativní technologii společnosti KUHN je síť během celého procesu vázání udržována na konstantním napětí. Systém vázání sítě běží na 90% rychlosti otáčení balíku, aby byla síť dostatečně napnutá, ale zároveň nedošlo k jejímu poškození. Předem napnutá síť zajišťuje, že balík bude dostatečně sítí stáhnut a udrží si tak svoji hustotu. Systém vázání také zajišťuje, že je síť dostatečně roztáhnuta do krajů balíku, aby se zachovala co nejvyšší kvalita lisovaného materiálu.

Systém napínání sítě

 

Vázání do provázku

U řady FB 2130 je na výběr možnost vázání do provázku. Tato řada používá systém dvou ramen, díky němuž je doba cyklu vázání snížená na minimum.  Obě ramena začínají od krajů balíku, kde se provázek překrývá. Dále pak ramena pokračují do středu balíku, kde se ramena překříží, aby bylo zajištěno, že motouzy jsou pevně uloženy a nevznikaly tak volné konce.

Systém vázání do provázku

 

Vázání do fólie

Model FB 3135 muže být vybaven patentovaným systémem vázání do fólie společnosti KUHN. Systém vázání do fólie používá dva držáky na role fólie, díky čemuž se k vázání používá standardní fólie o šířce 750 mm. Není tak třeba žádné speciální široké fólie a není tak potřeba skladovat různé velikosti fólii na následné balení balíků. Další výhodou použití standardní fólie je to, že oproti širokým fóliím zde dochází k většímu natažení fólie. To má vliv i na celkové náklady na fólii a to dokonce až o 37%. Další výhodou je, že jednotlivé vrstvy fólie slepené k sobě jsou odolnější proti poškození, balíky nepraskají a fólie během nanášení neklouže. Dále použití standardních fólií o šířce 750 mm prodlužuje interval výměny rolí fólie o 30%.  Také je i snadnější výměna rolí, protože není nutné těžké široké role.

Systém vázání do fólie lze snadno přepínat na vázání do sítě, aniž by obsluha musela ze stroje odstraňovat role fólie.

Vázání do fólie má především vliv na kvalitu sklízeného materiálu, tvar a trvanlivost balíku.

Vázání do fólie a sítě

 

Automatické otevírání zadního čela lisovací komory a funkce DEBLOCK

Model FB 3135 ve verzi AUTOMATE má k dispozici plně automatický systém otevírání zadního čela lisovací komory. Systém otevírání a zavírání čela pracuje zcela automaticky bez jakéhokoliv zásahu řidiče.

Další funkcí modelu FB 3135 AUTOMATE je systém automatického odblokování rotoru DEBLOCK. Systém sleduje přetížení lisu a vypne, vždy když bude vkládací systém zablokován velkým množstvím sklízené plodiny. Sklopné dno DROPFLOOR se automaticky* spustí a nože se zatáhnou. Přehled procesu sleduje obsluha na terminálu. Obsluha vypne a znova zapne vývodový hřídel, rotor se znovu rozběhne a sklízený materiál bez překážek pokračuje do lisovací komory. Dále má obsluha k dispozici plně automatické čištění nožů: Nože OPTICUT se sami čistí po dosažení předem stanoveného počtu balíků, aby nedocházelo k zacpávání štěrbin nožů.

Automatické otevírání zadního čela lisovací komory s akustickým výstražným signálem

 

Technická data

Typ

FB 3130

FB 3135

Průměr lisovací komory (cm)

125

125

Šířka lisovací komory (cm)

122

122

Typ lisovací komory

18 válců

18 válců

Ovládání

VT 30

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

ISOBUS

-

Kompatibilní

Automatické mazání řetězů

Standardně

Standardně

Centrální kostka s rozvodem pro mazání ložisek z jednoho místa

Standardně

Standardně

Sběrač šířka (cm)

230

230

Počet řad prstů na sběrači

5

5

Pevná kopírovací kolečka sběrače

Standardně

Systém vkládání

S řezáním / bez řezání

S řezáním / bez řezání

Počet nožů

14

14 / 23

Délka nařezané hmoty (mm)

70

70 / 45

Typ vázání

Síť, provázek

Síť, provázek, fólie

Minimální příkon kW (HP)

65 (85)

65 (85)

Pneumatiky

400/60-22,5

400/60-22,5

Hmotnost (kg)

3 300

3 300

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Řada FB 3100, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat. Zdeněk Kříž