i-BIO+

Lisování a balení během jedné operace

Kuhn i-BIO + je kompaktní, lehký kombinovaný lis na válcovité balíky. Díky své nízké hmotnosti a malé velikosti, vyniká i-Bio + svojí ovladatelností a perfektně se tak hodí do kopcovitého terénu, nebo na malé pozemky se špatným přístupem.

Najít nejbližšího prodejce
i-BIO+

 

Unikátní konstrukce i-BIA + s integrovanou baličkou do konstrukce lisu, tak tento kombinovaný lis zvládne dvě operace v jednom stroji. Tento kompaktní stroj váží pouze 3 700 kg, což má samozřejmě kladný vliv na jeho ovladatelnost a to i v kopcovitém terénu.

Kombinovaný lis i-BIO + je vybaven jedinečným systémem balení do fólie a systémem INTELLIWRAP. Díky systému vázání do fólie se zvyšuje kvalita balení a jako další výhoda je i úspora nákladů na fólii a jednodušší recyklace obalového materiálu.  A díky systému INTELLIWRAP  si můžete nastavit lichý počet vrstev fólie podle Vámi navoleného překrytí.

Optimální sběr sklízené plodiny

Sběrač lisu i-BIO + je navržen pro maximální kapacitu stroje. S šířkou 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – rotor s řezáním OPTICUT s 14 nebo 23 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Kombinovaný lis i-BIO + používá pro vkládání materiálu INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox®. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

 

Rotor s řezáním OPTICUT

Konstrukce rotorů s řezáním OPTICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

OPTICUT 14

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OPTICUT 14 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,4,7,7 nebo všech 14 nožů.

OPTICUT 23

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 23 noži kombinuje výhody intenzivního řezání a vysoké mechanické ochrany proti cizím předmětům. Rotor OPTICUT  23 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,7,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

Přepínání požadovaného počtu nožů na rotoru OPTICUT

      

Spouštěcí dno DROPFLOOR a systém odpojení rotoru

Pokud dojde k zablokování rotoru, je možné z kabiny traktoru hydraulicky spustit dno i nože. Po odstranění zablokování lze pak snadno vše vrátit do pracovní polohy. Tento systém je jako standard pro modely s rotory OPTICUT. Pokud sklopení dna DROPFLOOR neodstraní zablokování, je možné ručně odpojit pohon rotoru od pohonu lisovací komory. Tím je zajištěno, že balík lze v komoře zavázat a vyložit před pokračováním v práci.

Odpojení pohonu rotoru

 

Pevné a pravidelné balíky

Pokud chcete vyrábět pevné a dobře tvarované balíky potřebujete správný stroj. Aby bylo zajištěno, že sklízený materiál bude lisován do balíků o stejné velikosti a rovnoměrné hustoty, musí lis pracovat co nejúčinněji a zároveň být šetrný na lisovaný materiál. Správně slisované balíky zaručují méně vzduchu v balíku, což zaručuje vyšší kvalitu výsledného krmiva.

Pravidelný tvar balíku

 

Rychlé a dokonalé formování balíků

Aby se dosáhlo, co nejlepší hustoty balíků je lis vybaven válci POWERTRACK, které začnou otáčet jádro balíku od samotného počátku lisování. Díky 18 ocelovým válcům s asymetrickým profilem je zajištěno spolehlivé a nepřetržité otáčení balíku. Spodních 6 válců lisovací komory tvoří balící stůl pro balení do fólie. Integrované boční plechy zaručují nízké tření a pomáhají výrazně snížit příkon. 

Pro delší živostnost řetězů jsou lisy i-BIO + standardně vybaveny automatickým systémem mazání. Kontinuální systém mazání BEKA-MAX umožňuje individuální nastavení množství oleje na každém řetězu. Masivní a dostatečně široké kartáče zajišťují dokonalé mazání řetězů.

Profilovaný válec POWERTRACK

 

Vázání do fólie

Kombinované lisy i-BIO + mohou být vybaveny patentovaným systémem vázání do fólie společnosti KUHN. Systém vázání do fólie používá dva držáky na role fólie, díky čemuž se k vázání používá standardní fólie o šířce 750 mm. Není tak třeba žádné speciální široké fólie a není tak potřeba skladovat různé velikosti fólii na následné balení balíků. Další výhodou použití standardní fólie je to, že oproti širokým fóliím zde dochází k většímu natažení fólie. To má vliv i na celkové náklady na fólii a to dokonce až o 37%. Další výhodou je, že jednotlivé vrstvy fólie slepené k sobě jsou odolnější proti poškození, balíky nepraskají a fólie během nanášení neklouže. Dále použití standardních fólií o šířce 750 mm prodlužuje interval výměny rolí fólie o 30%.  Také je i snadnější výměna rolí, protože oproti roli s širokou fólii je váha standardní role fólie max. 27 kg.

Systém vázání do fólie lze snadno přepínat na vázání do sítě, aniž by obsluha musela ze stroje odstraňovat role fólie.

Vázání do fólie má především vliv na kvalitu sklízeného materiálu, tvar a trvanlivost balíku.

Vázání do fólie a sítě

 

Perfektní rozložení sítě

Vázací systém s aktivním předpětím sítě zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním napnutím sítě během celého cyklu vázání. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že balík síť okamžitě uchopí. Vzhledem k tomu, že lis je vybaven dvěma zásobníky sítí, může obsluha sebou vozit dostatečné množství sítě pro dlouhý pracovní den. Výměnu role sítě lze snadno provést bezpečně ze země.

Díky inovativní technologii společnosti KUHN je síť během celého procesu vázání udržována na konstantním napětí. Systém vázání sítě běží na 90% rychlosti otáčení balíku, aby byla síť dostatečně napnutá, ale zároveň nedošlo k jejímu poškození. Předem napnutá síť zajišťuje, že balík bude dostatečně sítí stáhnut a udrží si tak svoji hustotu. Systém vázání také zajišťuje, že je síť dostatečně roztáhnuta do krajů balíku, aby se zachovala co nejvyšší kvalita lisovaného materiálu.

Napínací systém vázání

 

Systém INTELLIWRAP

Společnost KUHN je průkopníkem v technologiích balení a lisování. Výsledkem je široká nabídka jedinečných systému jako je například systém INTELLIWRAP. Jedná se o technologii, která spojuje sofistikovanou elektroniku s hydraulickým systémem pro řízení procesu balení. Tím je dosaženo kontinuálního řízení počtu obalení. Je tak možné nanášení lichých počtů vrstev fólie (4,5,6,7,8,9…). Dále je také možné nastavení překrytí vrstev fólie. Podmínky balení lze tak maximálně přizpůsobit místním podmínkám, vlastnostem sklízené plodiny a době skladování.

Systém balení INTELLIWRAP

 

Vysokorychlostní balení

Po zvednutí horní části lisovací komory je balík připraven k balení fólií. Spodní část lisovací komory funguje jako balící stůl. Není tak nutný žádný přesun balíku na balící stůl. Balík je hned po slisování bezprostředně balen do fólie. Pro i-BIO je jedinečnou vlastností balící prstenec, který je vybaven dvěma ovíjecími rameny. Rychlost ovíjecích ramen je až 50 ot·min-1. Díky tomu je balík o 6 vrstvách fólie zabalen za pouhých 18 sekund. Šetrnou manipulaci s fólií během zrychlování a zpomalování balícího cyklu zajišťují proporcionální ventily. Jakmile je balík zcela ovinut fólií spodní část lisovací komory se sklopí a zároveň se zvedne balící prstenec a balík se vykulí jemně na zem.

https://www.kuhn.co.uk/sites/default/files/styles/media_large/public/media-nextpage-img/IBIO%2B-media-gallery-photo-1.jpg?itok=7msGcf8D

Balení balíku do fólie

 

Držáky fólií

Patentované držáky fólií na dvě role fólie o šířce 750 mm s předpětím 70% zaručují rovnoměrné roztažení fólie po celém obvodu balíku. Vodící válce jsou vyrobeny z hliníku, a jsou vybaveny speciálním žebrováním, aby se zabránilo hromadění lepidla z fólie. Díky jejich konickým koncům je zaručeno optimální udržení šířky fólie a snížení rizika roztržení fólie. Držáky fólie jsou navíc umístěny ve snadno přístupné výšce a ještě jsou sklopné, což zaručuje snadnou a pohodlnou výměnu rolí fólie.

Výměna role fólie

 

Šetrná manipulace při vykládání

Pro šetrnější vykládání balíku lze lis vybavit lze lis vybavit vykládacím ramenem, které zajišťuje jemné spuštění balíku na zem. Vykládací rameno je vybaveno integrovaným snímačem vyklopení a jeho rychlost spouštění lze měnit. Další možností manipulace je použití překlápěče balíků, který zajišťuje překlopení balíku na plochou stranu pro snazší následnou manipulaci.

Vykládací rameno v horní poloze

 

Technická data

Typ

i-Bio +

Průměr lisovací komory (cm)

125

Šířka lisovací komory (cm)

122

Pevná lisovací komory

18 válců

Ovládání

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

ISOBUS

Kompatibilní

Automatické mazání řetězů

Standardně

Centrální kostka s rozvodem pro mazání ložisek z jednoho místa

Standardně

Sběrač šířka (cm)

230

Počet řad prstů na sběrači

5

Pevná kopírovací kolečka sběrače

Standardně

Systém vkládání

Integrální rotor

Počet nožů

14 / 23

Délka nařezané hmoty (mm)

70 / 45

Typ vázání

Síť / fólie

Balící stůl

Integrovaný do lisovací komory

Automatické zastavení při přetržení fólie

Standardně

Průtok a tlak oleje

35 l/min  při 180 bar

Minimální příkon kW (HP)

80 (110)

Pneumatiky

500/45-22,5

Hmotnost (kg)

3 700 – 3 800

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje i-BIO+, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.