Nabídka strojů Lisy Lisy na kulaté balíky
Lisy s variabilní komorou

Řada VB 3200

Lisy pro vysokou kvalitu lisování
S více než 40 lety zkušeností s lisováním je řada lisů na válcovité balíky VB 3200 s variabilní komorou navržena tak, aby lisovala balíky s vysokou hustotou a dokonalým tvarem. Řada VB 3200 obsahuje několik modelů variabilních lisů, mezi nimiž najdete ten správný stroj, který Vám pomůže zvýšit ziskovost Vašeho podniku.

Najít nejbližšího prodejce
Řada VB 3200

 

 

Řada KUHN VB 3200 nabízí několik modelů, které splňují Vaše požadavky. Řada VB 3200 nabízí modely vhodné pro každou velikost farmy, rozpočet a pro každý druh sklízené plodiny. Lisy KUHN na válcovité balíky s variabilní komorou jsou vybaveny nejnovějšími inovacemi, aby zajišťovaly maximální užitek zemědělcům po celém světě.

Modely Kuhn VB 3255 a 3285 jsou určeny pro lisování suchých materiálů jako je např. seno a sláma. Všestranné modely KUHN VB 3260 a 3290 jsou navrženy pro lisování široké škály sklízených materiálů včetně senáže. Další jejich výhodou je výběr ovládání, a to buď klasické pomocí terminálu VT 30 nebo plně ISOBUS. Modely KUHN VB jsou navrženy pro náročné podmínky a jsou ideální pro ty, kteří hledají vyšší utužení balíků slámy. Tyto modely jsou zkonstruovány pro intenzivní lisování balíků a jsou tak i vybaveny robustními komponenty pro vyšší zatížení.

Optimální sběr sklízené plodiny

Všechny modely řady VB 3200 jsou vybaveny širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. Dále je sběrač vybaven standardním podávacím válcem pro modely 3255-3285. Modely 3260-3290 jsou vybaveny podávacím válcem o větším průměru (217 mm). S šířkou 210 cm a 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – otevřený rotor OPTIFEED bez řezání nebo rotor OPTICUT s 14 nebo 23 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Technologie INTEGRÁLNÍHO ROTORU je k dispozici v celé řadě lisů VB a to konkrétně na modelech OPTIFEED a OPTICUT. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox® kromě modelu VB 3255 a 3285. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Modelová řada VB 3200 je vybavena INTERÁLNÍM ROTOREM se dvěma řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene V, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

Vkládací rotor bez řezání OPTIFEED

Konstrukce rotoru OPTIFEED s jednoduchými vkládacími prsty rotoru a integrovanými vkládacími šneky pomáhá vyrovnat nepravidelné řádky rovnoměrným rozprostřením sklízené plodiny v celé šířce rotoru. Tímto způsobem je zajištěno, že lis vyrábí pravidelné balíky.

Vkládací rotor OPTIFEED

 

 

Rotory s řezáním OPTICUT

Konstrukce rotorů s řezáním OPTICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

OPTICUT 14

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OPTICUT 14 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu VB 3165-3195 SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,4,7,7 nebo všech 14 nožů.

OPTICUT 23

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 23 noži kombinuje výhody intenzivního řezání a vysoké mechanické ochrany proti cizím předmětům. Rotor OPTICUT  23 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu VB 3260-3290 SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,7,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

Rotor OPTICUT 23

 

PROGRESSIVE DENSITY – řešení společnosti KUHN

Systém PROGESSIVE DENSITY prokázal svoji účinnost u všech lisů VB společnosti KUHN. Jak se zvětšuje velikost balíku, sytém zvyšuje napětí a vytváří tak velmi hustý balík s měkkým jádrem.

Jak to funguje?

Jak balík roste v lisovací komoře, je napínací rameno pásů vystaveno stále se zvyšujícímu odporu dvou hydraulických válců a pružiny. Se zvyšujícím se průměrem balíku se tak zvyšuje také hustota balíku. Výsledkem je velmi pevný s jádrem o správné hustotě – ne příliš měkký a příliš tvrdý. S tvrdší vnější vrstvou jsou balíky slámy odolnější vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a balíky senáže si udrží svůj tvar pro lepší skladování a snadnější manipulaci.

Systém PROGESSIVE DENSITY

 

Rychlé a dokonalé vytváření balíků

Lisovací komoru řady VB 3200 tvoří 3 válce a 5 pásů, které zajišťují rychlé vytváření rovnoměrných balíků bez ohledu na vkládání. Agresivní profil horního válce z trojice válců lisovací komory zajišťuje zlepšený kontakt z lisovanou plodinou a snižuje ztráty odrolem. Pření hladký válec s poháněným čistícím válečkem zabraňují hromadění lisovaného materiálu v přední části lisu a udržují tak stroj čistý. Unikátní kombinace systému PROGRESSIVE DENSITY a konstrukce lisovací komory zaručují perfektně tvarované balíky za všech podmínek.

Lisovací komora

 

Měření vlhkosti balíků

Jako volitelné příslušenství lze lis vybavit senzory vlhkosti. Senzory mají informativní funkci a zobrazují hodnoty až do 60 % vlhkosti sklízeného materiálu.

Senzory vlhkosti v lisovací komoře

 

Pevný tvar balíků

Jedním z posledních kroků pro vytvoření dokonalého balíku je vázání. Jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků, protože díky vázání balík udržuje svůj tvar a je chráněn před povětrnostními vlivy. Pro zachování co nejvyššího výkonu lisu je důležité, aby vázání zabralo co nejméně času. Vázací systém společnosti KUHN zaručuje nejspolehlivější a nejjistější zavázání na trhu.

Pravidelný tvar balíku za všech okolností

 

Perfektní rozložení sítě

Vázací systém s aktivním předpětím sítě zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním napnutím sítě během celého cyklu vázání. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že balík síť okamžitě uchopí. Vzhledem k tomu, že lis je vybaven dvěma zásobníky sítí, může obsluha sebou vozit dostatečné množství sítě pro dlouhý pracovní den. Výměnu role sítě lze snadno provést bezpečně ze země.

Díky inovativní technologii společnosti KUHN je síť během celého procesu vázání udržována na konstantním napětí. Systém vázání sítě běží na 90% rychlosti otáčení balíku, aby byla síť dostatečně napnutá, ale zároveň nedošlo k jejímu poškození. Předem napnutá síť zajišťuje, že balík bude dostatečně sítí stáhnut a udrží si tak svoji hustotu. Systém vázání také zajišťuje, že je síť dostatečně roztáhnuta do krajů balíku, aby se zachovala co nejvyšší kvalita lisovaného materiálu.

Umístění role sítě do vázacího systému

 

Vázání do provázku

U řady lisů VB 3200 je také na výběr možnost vázání do provázku. Tato řada používá systém dvou ramen, díky němuž je doba cyklu vázání snížená na minimum.  Obě ramena začínají od krajů balíku, kde se provázek překrývá. Dále pak ramena pokračují do středu balíku, kde se ramena překříží, aby bylo zajištěno, že motouzy jsou pevně uloženy a nevznikaly tak volné konce.

Systém vázání do provázku

 

Spouštěcí dno DROPFLOOR

Pokud dojde k zablokování rotoru, je možné z kabiny traktoru hydraulicky spustit dno i nože. Po odstranění zablokování lze pak snadno vše vrátit do pracovní polohy. Tento systém je jako volitelný u rotoru OPTIFEED pro model 3260-3290 a standardně pro rotory OPTICUT.

Sklopení dna a nožů

 

Odpojení rotoru

Pokud sklopení dna DROPFLOOR neodstraní zablokování, je možné ručně odpojit pohon rotoru od pohonu lisovací komory. Tím je zajištěno, že balík lze v komoře zavázat a vyložit před pokračováním v práci.

Odpojení pohonu rotoru

Technická data

Typ

VB 3255

VB 3285

VB 3260

VB 3290

   

Průměr lisovací komory (cm)

80 - 160

80 – 185

80 - 160

80 - 185

   

Šířka lisovací komory (cm)

120

120

 

Typ lisovací komory

5 pásů

5 pásů

 

Ovládání

VT 30 terminál

VT 30 terminál,

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

 

ISOBUS

-

Kompatibilní

 

Automatické mazání řetězů

Na přání

Standardně

 

Sběrač šířka (cm)

210 / 230

230

 

Počet řad prstů na sběrači

4

5

 

Systém vkládání

Otevřený sběrač, integrální rotor

Otevřený sběrač, integrální rotor

 

Počet nožů

14

14

 

Délka nařezané hmoty (mm)

70

70

 

Typ vázání

Síť

Síť

 

Minimální příkon kW (HP)

55/62 (75/84)

55/62  (75/84)

 

Pneumatiky

300/80-15,3

380/55-17,0

 

Hmotnost (kg)

2 800 – 3 700

2 800 – 3 700

 

Benefity

Optimální příjem plodin pro potřeby vašeho provozu

A wide cam-steered pick-up with standard crop roller.

Široký vačkově řízený sběrací ústrojí a válec pro sběr materiálu lisů VB 3200 jsou navrženy tak, aby optimalizovaly vstupní kapacitu stroje. Modely VB 3255-3285 jsou vybaveny standardním válcem pro plodiny. VB 3260-3290 je vybaven těžkým válcem s ochranou proti větru (průměr: 217 mm) a odpruženými prsty pro lepší předlisování a tok plodin. S pracovním záběrem 210 nebo 230 cm je stroj schopen pracovat ve všech podmínkách. Model rotorového sběracího ústrojí o průměru 230 cm je vybaven standardním kyvadlovým rámem a volitelnými otočnými sběracími kolečky, aby se sběrací ústrojí přizpůsobilo měnícím se podmínkám na poli. Abychom lépe vyhověli specifickým potřebám vašeho provozu, jsou k dispozici čtyři možnosti vkládání. Vyberte si systém DIRECT FEED nebo si vyberte jeden z našich tří INTEGROVANÝCH ROTORŮ – rotor OPTIFEED nebo řezací rotory OPTICUT se 14 a 23 noži.

Systém přímého podávání

Pokud není nutné řezat, systém DIRECT FEED zajišťuje kontrolovaný a konzistentní tok materiálu do lisovací komory. Jedná se o neomezený příjem píce pro maximální kapacitu v podmínkách suchých plodin. V těžších podmínkách, jako jsou velké široké řádky slámy nebo sena, funguje horní válec jako předpěšťovač, který je poháněn primárním hnacím ústrojím lisu. Nejsou zde žádné prsty ani prsty rotoru, které by mohly narušit průtok a tím omezit sací kapacitu. To vytváří obrovský vstupní potenciál a zabraňuje ucpání. Výsledek: vysoký výkon a minimální prostoje.

Neomezená přívodní jednotka pro maximální kapacitu v podmínkách suchých plodin.

Bez řezání: OPTIFEED Rotor

Konstrukce rotoru OPTIFEED s jednoduchými podávacími prsty a integrovanými šneky pomáhá vyrovnat řádek tím, že rovnoměrně rozprostře plodinu pro vždy konzistentní balíky.

Rotor OPTIFEED s jednoduchými podávacími prsty a integrovanými šneky

INTEGRÁLNÍ ROTORY

Naše technologie INTEGRAL ROTOR, která je k dispozici v celé řadě VB, je k dispozici u modelů OPTIFEED a OPTICUT. Tento jednoduchý, bezúdržbový vkládací systém zaručuje vždy enormní průchodnost. Krátká vzdálenost mezi rotorem a sběracími prsty udržuje konzistentní tok materiálu. Konstrukce tohoto nuceně přiváděného přívodu umožňuje vyšší rychlosti pojezdu pro zvýšení produktivity a snížení poškození plodin. INTEGRAL ROTOR modelů VB 3260-3290 má prsty rotoru vyrobené z otěruvzdorných plechů Hardox®. Hardox® kombinuje extrémní tvrdost a houževnatost, aby se snížilo opotřebení prstů rotoru.

Krátká vzdálenost mezi rotorem a sběracími prsty udržuje konzistentní tok materiálu.

 

Řezání: rotory OPTICUT

Řezací rotory KUHN OPTICUT (OC) s patentovanými eliptickými prsty rotoru jsou navrženy pro neomezený vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu.
OPTICUT 14
INTEGRAL ROTOR se systémem OPTICUT se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával řádek a přiváděl plodinu do lisu pro maximální průchodnost. Řezací systém OPTICUT se 14 noži poskytuje teoretickou délku řezu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je pružinově chráněn proti poškození cizími předměty. S GROUP SELECTION (MODELY VB 3255 a VB 3285) si obsluha může vybrat, zda bude mít v provozu 0, 4, 7, 7 nebo 14 nožů.
OPTICUT 23
INTEGRAL ROTOR se systémem OPTICUT s 23 noži má výhody intenzivního řezání a mechanické ochrany. Systém OPTICUT s 23 noži poskytuje teoretickou délku řezu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je pružinově chráněn proti poškození cizími předměty. S GROUP SELECTION (MODELY VB 3260 a VB 3290) si obsluha může vybrat, zda bude mít v provozu 0, 7, 11, 12 nebo 23 nožů.
GROUP SELECTION také vede ke snadné výměně nožů a lepšímu pohodlí řidiče.
Řezací rotory OC s eliptickými prsty rotoru

Konzistentní, pevné kulaté balíky

Progresivní hustota zvyšuje napětí, jak balík roste

PROGRESSIVE DENSITY

Systém PROGRESSIVE DENSITY zvyšuje hustotu balíku s tím, jak balík roste. Napínací rameno je vystaveno neustále se zvyšujícímu odporu dvou hydraulických válců a napínáku pružiny. Výsledkem je velmi pevný balík se středním jádrem – ani příliš měkký, ani příliš tvrdý. S pevnější vnější vrstvou budou balíky slámy tolerantnější k nepříznivým povětrnostním podmínkám, zatímco balíky senáže si zachovají svůj tvar pro lepší stohování a snadnější manipulaci.

PROGRESSIVE DENSITY PLUS

Lis řady VB 3200 může být vybaven systémem PROGRESSIVE DENSITY PLUS. Tento systém zvyšování tlaku pro napínací rameno pásu poskytuje o 10 % vyšší hustotu balíků v suchých plodinách.

Systém zvyšování tlaku PROGRESSIVE DENSITY PLUS zajišťuje o 10 % vyšší hustotu balíků.

Rychlá, dokonalá tvorba balíků

Konstrukce lisovací komory řady VB 3200 s 5 pásy a 3 válci zajišťuje rychlou a konzistentní tvorbu balíků bez ohledu na vkládání. Důmyslný systém čištění lisovací komory s několika čisticími válci a škrabkami vás udrží v chodu.

Lisovací komora VB 3200 obsahuje 5 pásů a 3 válce.

Bezpečná řešení vázání

Vázací řešení KUHN zaručují nejspolehlivější a nejbezpečnější vazbu.

Pevný tvar balíku

Jedním z posledních kroků při vytváření dokonalého balíku je vázání. Vázání balíku, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy a před ztrátou tvaru, je jedním z nejdůležitějších kroků. Čím méně času je zapotřebí ke zavázání balíku, tím vyšší je výkon lisování. Řešení vázání KUHN zaručují nejspolehlivější a nejbezpečnější vázání na trhu.

 

Spolehlivý a uživatelsky přívětivý systém vázání sítí

Lisy VB jsou vybaveny osvědčeným a spolehlivým systémem vázání sítě s technologií aktivního napínání a systémem aktivního podávání sítě pro konstantní vysoké napětí sítě. Díky pohodlnému umístění sítě a přehlednému vedení sítě je instalace nové síťové role hračkou.

Technologie aktivního napínání a aktivní systém podávání sítě zajišťují konstantní vysoké napětí sítě.

Optimální odstranění vzduchu

Systém vázání sítě rozprostírá síť do rohů balíku, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes po zabalení balíku, což zachová kvalitu píce po delší dobu.

Systém vázání sítě zabraňuje vzniku vzduchových kapes a zajišťuje optimální kvalitu píce.

Konstantní napětí sítě

Síťové pojivo s technologií aktivního roztažení zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním vysokým napětím sítě po celou dobu vázacího cyklu. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že ji balík okamžitě odebere. Inovativní konstrukce společnosti KUKA udržuje konstantní napětí sítě během procesu vázání. Systém ovíjení sítě pracuje s nižší rychlostí, než je rychlost otáčení balíku, aby bylo možné síť konzistentně natáhnout až o 10 %, aniž by došlo k jejímu zlomení. Předem napnutá síť zajistí trvalý tvar a hustotu balíku.

Síťové pojivo s technologií aktivního roztažení zajišťuje pevný tvar balíku.

Vázání motouzem

Při použití systému dvojitého motouzového ramene se doba vázacího cyklu zkracuje na minimum. V cyklu vázání motouzu začínají oba motouzy na okraji balíku a překrývají se, než se přesunou do středu balíku. Uprostřed balíku se opět překrývají. Tím je zajištěno, že provázky jsou pevné a že na nich nejsou žádné volné konce. V případě potřeby mohou být lisy řady VB 3200 vybaveny kombinací motouzu a síťě.

Díky systému dvojitého motouzového ramene se doba cyklu vázání zkracuje na minimum.

Vybavení

SKLÁPĚCÍ PODLAHA

Technologie DROPFLOOR

Technologie DROPFLOOR

Podlahu s noži lze v případě zablokování rotoru hydraulicky spustit z pohodlí traktoru. Po odstranění ucpané hmoty lze podlahu snadno vrátit zpět do pracovní polohy. K dispozici standardně u všech modelů VB 3260-3290 a VB 3255-3285 OC14. Volitelně pro VB 3255-3285 OPTIFEED.

ODPOJENÍ ROTORU

Odpojení rotoru

Odpojení rotoru

Pohon rotoru můžete ručně odpojit od pohonu lisovací komory, pokud vysunutí podlahy nestačí. Obsluha tak může balík svázat a vysunout z komory. Jak odpojení rotoru, tak technologie DROPDLOOR zajišťují rychlou reakci v případě zablokování a umožňují vám rychle pokračovat v lisování. 

VYHAZOVAČ BALÍKŮ

Vyhazovač balíků

Vyhazovač balíků

Vyhazovač balíků zajišťuje bezpečné vykládání balíků. Zabraňuje uvíznutí balíku pod zadními dveřmi a zajišťuje hladké a šetrné vyhazování balíků. 

DRUHÝ HNACÍ VÁLEC

Druhý hnací válec

Druhý hnací válec

MAZÁNÍ ŘETĚZU

Systém mazání řetězu

Systém mazání řetězu

Centrální mazání řetězu s manuálním nastavením.

KAMERA

Optimální viditelnost a bezpečnost

Optimální viditelnost a bezpečnost

Řada VB může být vybavena kamerovým systémem KUHN, který zajišťuje optimální viditelnost a bezpečnost kolem stroje. K dispozici jsou dvě sady, jedna je kompatibilní s terminály CCI 800 a 1200, druhá se skládá ze samostatného monitoru a kamery.

ISOBUS

komatibilita ISOBUS

komatibilita ISOBUS

Standardně vybaven konektorem ISOBUS pro ovládání stroje pomocí terminálu traktoru.

VTI 60

VTI 60

VTI 60

Terminál VTI 60 ISOBUS má displej s úhlopříčkou 5,7"/14,5 cm. Jeho 12 podsvícených tlačítek umožňuje rychlé ovládání funkcí stroje. Barevný dotykový displej usnadňuje zadávání parametrů a přístup k různým funkcím.

VT 30

VT 30

VT 30

Monitor VT 30 řídí proces lisování a vázání z kabiny traktoru. Barevný displej s úhlopříčkou 3,5" nabízí optimální uživatelské rozhraní pro snadné ovládání. VT 30 je vybaven dotykovým displejem a softwarovými tlačítky pro intuitivní ovládání za všech okolností. K traktoru se připojuje pomocí 3pinového konektoru. K dispozici jako standard pro VB 3255-3285, volitelně pro VB 3260-3290.

CCI 800/1200

CCI 800/1200

CCI 800/1200

Terminály CCI jsou našimi nejmodernějšími ISOBUS terminály s displejem 8" a 12". Díky režimu rozdělené obrazovky je CCI 1200 schopen zobrazovat další aplikace nebo stroje. Terminály také podporují připojení joysticku a kamery. Nabízí širokou kompatibilitu s aplikacemi CCi a může být vaší vstupní branou do světa precizního zemědělství. 

Dokumenty ke stažení

Lisy s variabilní komorou VB
Lisy s variabilní komorou VB
Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Řada VB 3200, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.