Nabídka strojů Lisy Lisy na hranaté balíky
Lisy s 80 cm lisovací komorou

SB 890

Dokonale zavázané balíky za všech podmínek
Díky své konstrukci dosahuje lis KUHN SB 890 špičkového výkonu za všech podmínek. Je vybaven systémem dvojitého uzlovače, který zaručuje perfektně svázané balíky za všech podmínek.

Najít nejbližšího prodejce
SB 890

 

Lisy KUHN řady SB přichází s novou generací lisů na hranolovité balíky. Lisy jsou navrženy tak, aby dosahovaly co nejvyšší kapacity a hustoty balíků v kombinaci s jednoduchou obsluhou. Díky masivnímu pohonu lisy zaručuje dlouhou životnost.

Lisy KUHN SB 890 jsou lisy na hranolovité balíky s dvojitým uzlovačem z rozměry lisovací komory 80 x 90 cm. Lis vyniká jednoduchou konstrukcí, ale účinnými technologiemi jako je INTEGRÁLNÍ ROTOR nebo systém POWER DENSITY, které zaručují balíky o vysoké hustotě a dokonalém tvaru. Lisy SB 890 jsou schopny pracovat s různými materiály, jako je senáž, seno, obilná sláma nebo i kukuřičná sláma. Pro plodiny, které vyžadují řezání, může být lis vybaven rotorem OMNICUT s integrovaným kazetovým systémem 15 nožů pro snadný přístup. Všechny hlavní hnané části jsou jištěny vačkovými spojkami, takže výměna střižných šroubů je minulostí.

POWER DENSITY – systém vkládaní KUHN

Rovnoměrně tvarované balíky zaručují mnohem více než dobrý vzhled. Pravidelný balík o vysoké hustotě vypovídá o kvalitě lisu. S pravidelné balíky se mnohem snadněji manipuluje, lépe se stohují a kromě toho se i lépe přepravují, protože jsou na přepravních prostředkách mnohem stabilnější. Při lisování senáže zaručuje správný tvar balíku lepší zabalení fólií a méně vzduchových kapes, což zaručuje vyšší kvalitu výsledného krmiva.

Systém společnosti KUHN POWER DENSITY je systém plnění předlisovací komory jediným vkládacím ramenem s hrabicemi, které vyniká svojí jednoduchostí. Tento systém plnění produkuje rovnoměrné vrstvy sklízeného materiálu bez ohledu na tvar sbíraného řádku, což zajišťuje rovnoměrné plnění lisovací komory a tvorby pravidelných balíků. Jedno vkládací rameno plní dvě funkce dohromady a to vkládání a předlisování. Tento jednoduchý mechanismus eliminuje nepotřebné komponenty a vede ke snížení nákladů. 

Vkládací rameno POWER DENSITY

 

Jak funguje sytém POWER DENSITY?

  1. INTEGRÁLNÍ ROTOR přivádí sklízený materiál do předlisovací komory.
  2. Vkládací rameno s hrabicemi zajišťuje plnění předlisovací komory.
  3. Předlisovací komora se plní, dokud zde není dostatečný tlak o k odblokování západky (červená). 
  4. Jakmile je západka odblokovaná, aktivuje se druhá funkce vkládacího ramene. Vkládací rameno s hrabicemi vykoná pohyb po delší dráze a vyprázdní prostor předlisovací komory.

Schéma pohybu systému POWER DENSITY

 

Lisovací kanál

Díky 3,40 m dlouhému lisovacímu kanálu nabízí lisy SB 890 dostatek prostoru pro tvorbu dokonalých balíků. Kombinace aktivních držáků a tvaru bočních stěn zaručuje optimální hustotu balíků a jejich minimální roztažení. Lisovací píst provede 46 zdvihů za minutu pro zajištění dostatečné hustoty balíků. Lisovací píst je veden 4 velkými válečky o průměru 125 mm pro co nejvyšší životnost.

Lisovací kanál

 

Systém dvojitého uzlování

Všechny lisy SB 890 jsou vybaveny systémem dvojitého uzlování. Díky elektronickému ovládání vázání má obsluha přehledné informace o stavu motouzů a v případě problémů obdrží výstrahu na terminálu.

Při lisování se do lisovacího kanálu přivádí horní (modrý) a spodní (červený) motouz. Motouz obepíná balík a během vytváření balíku na něj není vyvíjeno žádné napětí.

Krok 1: Jakmile balík dosáhne požadované délky, jehly (šedé) se aktivují a pohybem nahoru směrem k uzlovači zahájí proces vázání. V prvním kroku je balík ukončen prvním uzlem.

Krok 2: Jakmile první uzel dokončí balík, horní a spodní motouz se znovu spojí a vytvoří druhý uzel. Uzel se vytvoří, aniž by vznikalo nějaké napětí na motouzu.

Všechny lisy s dvojitým uzlováním jsou vybaveny 2 hydraulicky poháněnými turbo ventilátory. Tyto výkonné ventilátory spolehlivě odstraňují nečistoty z prostoru uzlovačů pro jejich správný chod.

Systém dvojitého uzlování

 

Optimální sběr sklízené plodiny

Všechny lisy SB 890 jsou vybaveny širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. Dále je sběrač vybaven těžkým rozrovnávacím válcem o průměru 250 mm, který již není zavěšen na řetízkách, ale je připojen pevně ke sběrači a jištěn pružinou, aby došlo již u sběrače k stlačení sbíraného materiálu a byl tak zajištěn homogenní tok sbíraného materiálu do vkládacího rotoru. To, že rozrovnávací válec tlačí sbíranou plodinu proti prstům tak snižuje odrol, a zvyšuje efektivitu lisu tím, že vyrovnává nepravidelné řádky.  S šířkou 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – rotor OPTIFEED bez řezání nebo rotor OMNICUT s 15 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Technologie INTEGRÁLNÍHO ROTORU je k dispozici v celé řadě lisů SB a to konkrétně na rotorech OPTIFEED a OMNICUT. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox®. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Lisy SB 890 jsou vybaveny INTERÁLNÍM ROTOREM se dvěma řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene V, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

 

Poháněný podávací válec POWER FEED

Ať už se jedná o lisování slámy, sena nebo senáže, s aktivním podávacím válcem POWER FEED dosáhnete ještě vyšší kapacity vkládání. Tento válec slouží pro vyrovnání nepravidelných řádků a pro zlepšení vkládání u obtížně lisovaných plodin. Poháněný podávací válec zaručuje nepřetržitý a konzistentní tok sbíraného materiálu k rotoru. Podávací válec aktivně sleduje výšku řádku a přizpůsobuje se množství hmoty v rozsahu až 25 cm. Výsledkem je, že sklízený materiál je již před vstupem do vkládacího rotoru mírně stlačen a rovnoměrně rozložen. Válec tak vyrovnává nepravidelnosti sklízené hmoty a zajišťuje rovnoměrný tok materiálu ke vkládacímu rotoru.

Tím, že podávací válec vyrovnává špičkové zatížení způsobené nepravidelnými řádky a zajišťuje tak plynulý příjem, dochází i k menšímu opotřebení a namáhání vkládacího ústrojí.

Výhody:

Poháněný podávací válec

 

Vkládací rotor bez řezání OPTIFEED

Konstrukce rotoru OPTIFEED s jednoduchými vkládacími prsty rotoru a integrovanými vkládacími šneky pomáhá vyrovnat nepravidelné řádky rovnoměrným rozprostřením sklízené plodiny v celé šířce rotoru. Tímto způsobem je zajištěno, že lis vyrábí pravidelné balíky.

Vkládací rotor OPTIFEED

 

Rotor s řezáním OMNICUT s 15 noži

Konstrukce rotorů s řezáním OMNICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

INTEGRÁLNÍ ROTOR OMNICUT s řezáním s 15 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OMNICUT 15 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Nože lze snadno vyměnit díky upevnění do výsuvných kazet.

Rotor OMNICUT 23

 

Masivní pohon pro vysoké zatížení

Díky mimořádně spolehlivému pohonu lis pracuje vždy na maximální výkon. Synchronizovaný pohon prostřednictvím hřídelí a převodovek zajišťuje hladký chod při zachování nízkých nároků na údržbu. Pohon lisu je jištěn pomocí vačkovými spojkami. Výhodou těchto spojek je, že lis můžete používat na plný výkon, aniž by se obsluha musela stara o časově náročnou výměnu střižných šroubů. Díky jednoduché konstrukci je pohon lisu přehledný a snadno se udržuje při minimálním počtu pohyblivých částí.   

Pohon lisu

 

Ochrana proti přetížení

Pro maximální využití stroje je nutný bezchybný systém jištění pohonů. U lisů KUHN SB 890 na hranolovité balíky jsou všechny pohony vkládacího ústrojí vybaveny vačkovou spojkou. S tímto non-stop systémem proti přetížení můžete stroj snadno odblokovat se sedadla řidiče. Sběrací ústrojí, INTEGRÁLNÍ ROTOR a vkládací rameno jsou chráněny vačkovou spojkou, která se automaticky aktivují v případě přetížení. Jakmile se příslušná spojka aktivuje, pohon se zastaví. Spojka znovu sepne, když obsluha sníží rychlost vývodového hřídele (PTO). Další výhodou této spojky je, že oproti používání střižných šroubů nemusím mít obsluha obavy z jejich dlouhé výměny.

Odpojení pohonu vačkovou spojkou

 

Snadný přístup do předlisovací komory

Pro lepší přístup do předlisovací komory lze otevřít její dno a to bez použití nářadí. Otevření dna předlisovací komory slouží pro případ vniknutí cizího předmětu do vkládacího ústrojí nebo pro případ zacpání sklízeným materiálem.

Otevření dna předlisovací komory

 

Uživatelsky přívětivá konstrukce

Konstrukce lisu nabízí dokonalý přístup ke všem jeho částem při každodenní kontrole a údržbě. Pro zajištění větší bezpečnosti je prostor kolem uzlovačů vybaven pevnými schody a zábradlím. Bezpečnostní zábradlí lze snadno sklopit, aby se během přepravy snížila výška stroje. Navíc má obsluha zajištěné dostatečné pohodlí díky těžkému setrvačníku, hydraulice snímající zatížení a systému regulace točivého momentu.

Hydraulický systém pro snímání zatížení se používá pro automatické zamykání zadní nápravy, ovládání nožů, lisovacího kanálu a vyhazovací rampy. Pokud je lis připojen za traktor bez hydraulického systému snímání zatížení Load Sensing , lze lis snadno přepnout na ovládání s volnou vratkou.

Otevření postranních krytů

 

Přídavný drtič Pre-chopper CBB 200

Perfektně nařezaná sláma zajišťuje vyšší kapacitu balíku. S integrovaným Pre-chopper CBB  200 na lisech KUHN SB máte zajištěnou prvotřídní kvalitu a vynikající zpracovatelské vlastnosti sklízeného materiálu. Přídavný drtič Pre-chopper CBB 200 je navržen tak, aby jeho kapacita odpovídala kapacitě lisů SB. Pracovní výšku CBB 200 je možné vybrat z velkého rozsahu možností pro přizpůsobení se všem situacím. Se světlou výškou rotoru 65 cm může přídavný drtič CBB 200 zůstat na lisu aniž by bylo používáno drcení. S největším průměrem rotoru drtiče na trhu (67 cm) a s 850 g drtícími noži poskytuje CBB 200 vynikající kvalitu řezání a hladký chod stroje.

Přídavný drtič Pre-chopper CBB 200

 

Měření vlhkosti balíků

Jako volitelné příslušenství lze lis vybavit kalibrovatelnými senzory vlhkosti. Senzory mají informativní funkci a zobrazují hodnoty od 9 do 40 % vlhkosti sklízeného materiálu. Naměřené hodnoty se zobrazují v reálném čase na ovládacím terminálu.

Senzory vlhkosti v lisovací komoře

 

Integrovaný systém vážení hmotnosti balíků

Volitelnou výbavou lisů SB je sada na vážení balíků. Díky této sadě má obsluha přehled o množství sklizeného materiálu. Hmotnost balíků je měřena s přesností 2%. V kombinaci se senzory vlhkosti lze snadno zjistit celkové množství sušiny sklízeného materiálu. K dispozici je také senzor pádu balíku a vyhazovač posledního balíku.

Vyhazovací rampa se senzory na vážení hmotnosti

 

Sada Easy Flow

Pro lisovaní vlhkých a lepkavých materiálů lze lis vybavit sadou teflonových desek, které zajišťují snížené tření a správný tok sklízeného materiálu. Díky této sadě nebude lisování senáže žádný problém.

Teflonové desky Easy Flow

 

Technická data

Typ

SB 890

Výška balíků (cm)

90

Šířka balíků (cm)

80

Délka balíků (cm)

60–300

Šířka sběrače (cm)

230

Počet řad prstů na sběrači

5

Systém vkládání

Integrální-Rotor (s automatickou přetěžovací spojkou)

Počet nožů

15

Délka řezané hmoty (mm)

45

Jištění nožů pružinami

standardně 

Nastavení tlaku v předlisovací komoře Power Density

standardně 

Počet zdvihů pístu (min-1)

46

Nastavení lisovacího tlaku

3 hydraulické válce, s možnosti kontroly lisovacího tlaku

Počet uzlovačů

4 (s dvojitým uzlováním)

Čištění vázání

2 turbo ventilátory

Automatické centrální mazání

standardně

Počet zásobníků na motouz

30

Minimální příkon kW (HP)

77 (105)

Pracovní otáčky (min-1)

1000

Pneumatiky

Jedna náprava 600/55-22,5 tandem na přání

ISOBUS

Kompatibilní

Ovládání

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

Hmotnost  (jedna náprava) (kg)

8 600 – 8 900

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje SB 890, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.