Nabídka strojů Lisy Kombinované lisy na kulaté balíky
Kombinované lisy s pevnou komorou

FBP 3135

Vysoká kvalita výsledných balíků za dostupnou cenu
Kombinovaný lis na válcovité balíky s pevnou komorou a balícím stolem KUHN FBP 3135 je navržen, aby zvládal i ty nejnáročnější podmínky sklizně na celém světě. Díky své konstrukci a jedinečné nabídce volitelného vybavení se lis přizpůsobí Vašim podmínkám sklizně a zvýší Vám ziskovost Vašeho podnikaní.

Najít nejbližšího prodejce
FBP 3135

 

Lis s pevnou komorou FBP 3135 kombinuje dvě technologie společnosti KUHN. Tato kombinace se skládá ze standardního lisu FB 3135 s INTEGRÁLNÍM rotorem OPTICUT a z inovativního balícího systému.

Kombinovaný lis KUHN FBP 3135 Vám tak nabízí kvalitní balíky za nízkou cenu. Spotřeba fólie je u kombinovaného lisu snížena o 30% díky jedinečnému patentovanému systému balení fólie společnosti KUHN. Dokonalé balení balíků pro zachování jejich pevného tvaru je výsledkem kombinace 3D balení a systému INTELLIWRAP. Přepracovaná lisovací komora obsahuje 18 válců POWERTRACK, které zajišťují spolehlivé otáčení balíku a maximální hustotu balíků za všech podmínek.

Uživatelské rozhraní PROCESS VIEW na ISOBUS terminálu slouží pro zajištění komfortního a dokonalého ovládání stroje.

 

Optimální sběr sklízené plodiny

Kombinovaný lis FBP 3135 je vybaven širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. S šířkou 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – rotor s řezáním OPTICUT s 14 nebo 23 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Kombinovaný lis FBP 3135 používají pro vkládání materiálu INTEGRÁLNÍ ROTOR a OPTICUT s řezáním. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox®. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Kombinovaný lis FBP 3135 je vybavena INTERÁLNÍM ROTOREM se dvěma řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene V, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

 

Spouštěcí dno DROPFLOOR a systém odpojení rotoru

Pokud dojde k zablokování rotoru, je možné z kabiny traktoru hydraulicky spustit dno i nože. Po odstranění zablokování lze pak snadno vše vrátit do pracovní polohy. Pokud sklopení dna DROPFLOOR neodstraní zablokování, je možné ručně odpojit pohon rotoru od pohonu lisovací komory. Tím je zajištěno, že balík lze v komoře zavázat a vyložit před pokračováním v práci.

 

Spuštění dna DROPFLOOR a nožů pro odblokování rotoru

 

Rotor s řezáním OPTICUT

Konstrukce rotorů s řezáním OPTICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

OPTICUT 14

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OPTICUT 14 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu FB 3135 SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,4,7,7 nebo všech 14 nožů.

OPTICUT 23

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 23 noži kombinuje výhody intenzivního řezání a vysoké mechanické ochrany proti cizím předmětům. Rotor OPTICUT  23 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu FB 3135 SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,7,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

Přepínání požadovaného počtu nožů na rotoru OPTICUT

 

Automatické systém odblokování rotoru DEBLOCK

Automatické odblokování rotoru DEBLOCK je systém, který sleduje přetížení lisu a vypne, vždy když bude vkládací systém zablokován velkým množstvím sklízené plodiny. Sklopné dno DROPFLOOR se automaticky* spustí a nože se zatáhnou. Přehled procesu sleduje obsluha na terminálu. Obsluha vypne a znova zapne vývodový hřídel, rotor se znovu rozběhne a sklízený materiál bez překážek pokračuje do lisovací komory. Dále má obsluha k dispozici plně automatické čištění nožů: Nože OPTICUT se sami čistí po dosažení předem stanoveného počtu balíků, aby nedocházelo k zacpávání štěrbin nožů.

Automatické spouštění dna DEBLOCK

 

Vytváření dokonalých balíků

Rovnoměrně tvarované balíky nevytváří jenom dobrý vzhled! Správně tvarovaný balík má vliv na výslednou kvalitu sklízeného materiálu. Perfektně stlačený balík je totiž vzduchotěsnější, což se projevuje na výsledné kvalitě balíku!

Balení dobře tvarovaného balíku

 

Rychlé a dokonalé formování balíků

Díky 18 ocelovým válcům s asymetrickým profilem je zajištěno spolehlivé a nepřetržité otáčení balíku. Válce jsou vyrobeny z pevného ocelového plechu o tloušťce 3,2 mm, který je válcován a pak svařován pomocí laseru. Díky použití silné oceli, již není potřeba žádných výztuh uvnitř válců. Navíc mezery mezi válci jsou velmi malé, což snižuje ztráty sklízeného materiálu odrolem.

Díky 50 mm dvouřadým ložiskám na válcích na hnané straně lisu je zaručen bezproblémový provoz lisu i těžkých podmínkách. Standardně jsou všechna ložiska mazaná centrálním mazacím systémem BEKA-MAX. Integrované škrabky na bokách válců aktivně udržují sklízený materiál mimo ložiska.

Pro delší živostnost řetězů jsou lisy FBP standardně vybaveny automatickým systémem mazání. Kontinuální systém mazání BEKA-MAX umožňuje individuální nastavení množství oleje na každém řetězu. Masivní a dostatečně široké kartáče zajišťují dokonalé mazání řetězů.

Škrabka na boku válce pro aktivní odstraňování nečistot

 

Rychlé zavírání zadního čela lisovací komory

Díky své konstrukci dojde k vyklopení a opětovnému uzavření komory za ≥ 4,5 sekundy (při průtoku oleje 60 l­·min-1). Masivní hydraulické válce udržují čelo zadní komory pevně uzavřené a zaručují konstantní velikost balíků o maximální hustotě. Tyto hydraulické válce také fungují jako hydraulický zámek a zabraňují přetížení lisu (POWER LOCK). Přesné senzory sledují růst balíku od jeho 80% velikosti a všechny informace se zobrazují obsluze na terminálu v kabině traktoru. Kromě sledování růstu balíku lze na lisech FBP 3135 sledovat zatížení levé či pravé strany lisovací komory a obsluze tak umožní, snaží vedení lisu po řádku pro zajištění pravidelného tvaru balíku.

Hydraulický válec čela zadní komory s čidlem pro kontrolu uzavření čela

 

Rychlý a spolehlivý přesun balíků

Pro minimalizaci prostojů a zajištění vysokého denního výkonu je nutný rychlý přesun balíků s lisovací komory na balící stůl. Pro zaručený a bezpečný přesun balíku jsou boky stěn u podávacích ramen vybaveny vodícími deskami. Rychlý přesun balíku zajišťují 2 podávací ramena. Pro maximální zkrácení doby přesunu balíku na balící stůl, můžete zavřít zadní čelo ještě během toho, kdy je druhé podávací rameno ve zvednuté poloze. Tento vylepšený systém se dvěma podávacíma rameny zrychluje přesun balíku až o 30%.

Balící stůl je vybaven 2 válci se 4 pásy a 4 vodícími kužely. Balící stůl tak zajišťuje maximální trakci balíku a díky tomu dochází k rovnoměrnému otáčení balíků, což zaručuje správné překrytí balíku bez ohledu na jeho tvar.

Systém dvou podávacích ramen

 

 

Vázání do fólie

Lisy FBP 3135 mohou být vybaveny patentovaným systémem vázání do fólie společnosti KUHN. Systém vázání do fólie používá dva držáky na role fólie, díky čemuž se k vázání používá standardní fólie o šířce 750 mm. Není tak třeba žádné speciální široké fólie a není tak potřeba skladovat různé velikosti fólii na následné balení balíků. Další výhodou použití standardní fólie je to, že oproti širokým fóliím zde dochází k většímu natažení fólie. To má vliv i na celkové náklady na fólii a to dokonce až o 37%. Další výhodou je, že jednotlivé vrstvy fólie slepené k sobě jsou odolnější proti poškození, balíky nepraskají a fólie během nanášení neklouže. Dále použití standardních fólií o šířce 750 mm prodlužuje interval výměny rolí fólie o 30%.  Také je i snadnější výměna rolí, protože oproti roli s širokou fólii je váha standardní role fólie max. 27 kg.

Systém vázání do fólie lze snadno přepínat na vázání do sítě, aniž by obsluha musela ze stroje odstraňovat role fólie.

Vázání do fólie má především vliv na kvalitu sklízeného materiálu, tvar a trvanlivost balíku.

 

Vázání do fólie a sítě

 

Perfektní rozložení sítě

Vázací systém s aktivním předpětím sítě zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním napnutím sítě během celého cyklu vázání. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že balík síť okamžitě uchopí. Vzhledem k tomu, že lis je vybaven dvěma zásobníky sítí, může obsluha sebou vozit dostatečné množství sítě pro dlouhý pracovní den. Výměnu role sítě lze snadno provést bezpečně ze země.

Díky inovativní technologii společnosti KUHN je síť během celého procesu vázání udržována na konstantním napětí. Systém vázání sítě běží na 90% rychlosti otáčení balíku, aby byla síť dostatečně napnutá, ale zároveň nedošlo k jejímu poškození. Předem napnutá síť zajišťuje, že balík bude dostatečně sítí stáhnut a udrží si tak svoji hustotu. Systém vázání také zajišťuje, že je síť dostatečně roztáhnuta do krajů balíku, aby se zachovala co nejvyšší kvalita lisovaného materiálu.

Napínací systém vázání

 

Zaručený začátek vázání do fólie

Start vázání fólie probíhá vždy spolehlivě za všech okolností, což snižuje prostoje na minimum. Vázání vždy spolehlivě začne bez ohledu na počasí nebo kopcovitý terén. Dva držáky fólie nanášejí fólii na povrch balíku bez toho, aby bylo nutné používat další vázací materiál. Na začátku úzká fólie dosáhne během krátkého okamžiku celé šíře balíku. To je také další faktor v úspoře fólie ve srovnání s konvenční širokou fólií.

Nanášení fólie do lisovací komory

 

3D balení

Volitelná 3D jednotka s otočnými držáky fólie zajišťuje rovnoměrnější a efektivnější rozložení celkového množství fólie po celém povrchu balíku. Nejprve se balík zabalí ve směru jeho šířky. Dochází tak k lepšímu vytlačení vzduchu (balík je více „utažen“) a také přispívá k zachování tvaru balíků i při dlouhé době skladování. Hrany balíku jsou lépe chráněny v porovnání s konvenčním balením, což zajišťuje vyšší kvalitu baleného materiálu a pevně utažená fólie také snižuje možnost poškození balíku během přepravy. Kombinace 3D balení a systému INTELLIWRAP zajišťuje dobře tvarované a zcela utěsněné balíky, které si zachovávají vysokou kvalitu i při dlouhém skladování.

Systém 3D balení

 

Systém INTELLIWRAP

Společnost KUHN je průkopníkem v technologiích balení a lisování. Výsledkem je široká nabídka jedinečných systému jako je například systém INTELLIWRAP. Jedná se o technologii, která spojuje sofistikovanou elektroniku s hydraulickým systémem pro řízení procesu balení. Tím je dosaženo kontinuálního řízení počtu obalení. Je tak možné nanášení lichých počtů vrstev fólie (4,5,6,7,8,9…). Dále je také možné nastavení překrytí vrstev fólie. Podmínky balení lze tak maximálně přizpůsobit místním podmínkám, vlastnostem sklízené plodiny a době skladování       

Systém balení INTELLIWRATP

 

Uživatelské rozhraní PROCESS VIEW

Díky uživatelskému rozhraní PROCESS VIEW máte vždy k dispozici přehledné zobrazení aktuálních pracovních procesů stroje. Vše je zobrazeno na ISOBUS terminálu, na kterém si dále volíte, který proces budete ovládat ručně nebo automaticky. Všechny procesy lze navíc kdykoliv zastavit.

Ovládání na ISOBUS terminálu CCI 1200

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje FBP 3135, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.