Nabídka strojů Zpracování půdy
Radličkové kypřiče

Cultimer

Konec bušení do těžkých půd. Radličkový kypřič Cultimer L se přizpůsobí všem půdním podmínkám se slupicemi, které jsou v půdě stabilní. Robustní, přesto jednoduchý, efektivní a univerzální stroj, který zvládne provádět několik druhů práce. Můžete provádět podmítku strniště v rozmezí 3-7 cm a vytvořit podmínky pro vzcházení výdrolu a plevelů. Můžete provádět podmítku strniště a zamíchat slámu, při pracovní hloubce od 7 - 15 cm, a zanechat rostlinné zbytky blízko povrchu. Můžete nahradit použití pluhu při hloubkové podmítce strniště až do 35 cm. Hluboké kypření půdy zajistí dobré vsakování vody a nízká náročnost na sílu traktoru přináší úsporu paliva. Jednou z dalších výhod je i možnost snížit náklady na operaci používáním karbidových částí.


Cultimer M 100
Cultimer L 100
Cultimer L 100 R
Cultimer L 1000

Najít nejbližšího prodejce
Cultimer

Video

CULTIMER M

Všestranné radličkové kypřiče CULTIMER nabízejí výjimečnou kvalitu podmítky díky 3 akcím v jednom přejezdu: Hroty jsou zodpovědné za kypření, zvednutí a promíchávání půdy. Díky svému zakřivenému tvaru a zkrouceným deflektorům vytvářejí homogenní směs zeminy a slámy a i posklizňovými zbytky. Zbytky plodin jsou rovnoměrně rozmístěny po celém pracovním záběru stroje, aby se podpořil lepší rozklad. Značná vůle pod rámem, mezi prsty a mezi řadami snižuje riziko ucpání a zvyšuje průchodnost toku zeminy a zbytků. Urovnávací zařízení - urovnávací kotouče zaručují dobré rozložení slámy a rovnou plochu před průjezdem válce. Dále zajišťují pravidelnou kvalitu práce i v kamenitých podmínkách nebo při výskytu četných usazenin. Je dokonalou ekonomickou alternativou pro podmítku na lehkých až středních půdách. Válce účinně stlačují půdu, aby udržely vlhkost a posílily kontakt půda-semena, a tím podpořily dobré klíčení. V závislosti na požadovaném stupni zhutnění nabízí KUHN kompletní řadu válců, od lehkých po těžké, aby se co nejlépe přizpůsobily pracovním podmínkám.

 

Mimořádná kvalita práce

Schopnost pronikání půdy CULTIMER je díky poloze a zakřivení radliček nesrovnatelná. Spotřeba energie je nižší než u rovného hrotu a zároveň zajišťuje optimální míchání. CULTIMER navíc se svými zkroucenými deflektory nabízí dokonalé rozložení jemné půdy, slámy a hrud. Rovněž je zajištěna homogenita směsi zemina/sláma a urychluje rozklad slámy. Kvalita práce je zachována za všech podmínek se světlostí pod rámem 85 cm. Kromě toho vzdálenost mezi prsty umožňuje vyhnout se zaseknutí a jejich umístění podporuje dobré chování stroje ve posklizňových zbytcích i při vysoké pracovní rychlosti.

 

Zaručené jištění pracovních sekcí

Hroty jsou centrální částí CULTIMER, musí být dokonale stabilní v zemi za jakýchkoli podmínek, dokonce i v těžké půdě. Dvoupružinová mechanická Non-Stop pojistka udrží radlici v zemi až do tlaku 600 kg na špičce: sílný přítlak a jištění. Vertikální jištění 30 cm a boční 15 cm na každou stranu umožňuje kvalitní podmítku i na kamenité půdě. Náklady na údržbu se snižují a pracovní výkon se zvyšuje s menším počtem jízd. Mechanická non-stop pojistka zajišťuje lepší komfort pro uživatele, protože není třeba provádět žádnou výměnu dílu. Řady CULTIMER M a L100/100R mohou být vybaveny bezpečnostními prsty Safe-T, tažným šroubem. Ekonomická alternativa, bezpečnostní zařízení Safe-T, je ideální pro lehké půdy bez kamenů. 

Zlepšené prvky stroje od roku 2022

Od začátku roku 2022 došlo na stroji Cultimer a Performer k několika vylepšením. Které mají za následek větší pevnost a životnost stroje. Další prvky jsou změny úhlu náběhu a tím snížená spotřeba paliva. A v neposlední řadě nabídka karbidových prvků! Tyto dva stroje - CULTIMER a PERFORMER mají  hrotovou sekci stejnou pro dva stroje!!! Zjednodušená potřeba dílů, pokud máte oba dva stroje.

 

 

 

Charakteristika

Cultimer M300

Max. výkon traktoru (kW/hp)

99 / 135

Min. výkon traktoru (kW/hp)

55/75

Pracovní šířka (m)

3

Transportní šířka (m)

3

Počet slupic

7

Počet urovnávacích ostří (disky colitelné)

8

Pracovní hloubka (cm)

Od 5 do 35

Závěs

Kat 2

Hmotnost cca. (kg) s NSM jištěním a trubkovým válcem

1 452

Hmotnost cca. (kg)

1 221

Světlost pod rámem (cm)

85

Šířka dlát bez křídel (mm)

80

Šířka std. dlát

80 mm stand. dláta

Urovnávací elementy

Urovnávací ostří

 

CULTIMER L 100

Charakteristika

Cultimer L 300

Cultimer L 350

Cultimer L 400 R

Cultimer L 500 R

Maximální výkon traktoru (kW/hp)

132/180

155/210

177/240

221/300

Minimální výkon traktoru(kW/hp)

88/120

103/140

118/160

147/200

Pracovní šířka (m)

3

3,5

4

5

Transportní šířka (m)

3

3,5

2,82

3

Počet slupic

10

12

13

16

Počet urovnávacích disků

8

9

10

12

Pracovní hloubka (cm)

Od 5 do 35

Závěs

Kat.  2 nebo 3

Kat 3 nebo4N

Hmotnost cca. (kg) (NSM jištění T-liner válec)

2182

2481

3430

3890

Hydraulika traktoru

Pomocná hydraulika na nastavení válce: DA

Sklápění : 1 DA – Pomocná hydraulika pro nastavení válce : 1 DA

Světlá výška pod rámem (cm)

85

Šířka dláta s deflektory bez křídel (mm)

80

Hmotnost cca (kg)

-

1755

26692

2900

Urovnávání [85]

Urovnávací disky bez jištění

 

CULTIMER L 1000

Charakteristika

Cultimer L 4000

Cultimer L 5000

Cultimer L 6000

Maximální výkon traktoru (kW/hp)

200/280

260/350

313/420

Minimální výkon traktoru(kW/hp)

118/160

147/200

177/240

Pracovní šířka (m)

4

5

5,85

Transportní šířka (m)

2,82

Počet slupic

13

16

19

Počet urovnávacích disků

10

12

14

Pracovní hloubka (cm)

Od 5 do35

Hmotnost cca. (kg) s válcem HD-Liner 600 mm

4300

5400

5900

Hydraulika traktoru

Zdvih : 1 DA - Sklápění : 1 DA – Hydraulické nastavení hloubky : 1 DA

Světlá výška pod rámem (cm)

85

Šířka dláta s deflektory bez křídel (mm)

80

Dláto

80 mm standard (na slupici)

Nastavení hloubky

Mechanické nastavení

Závěs

Rozporka std. 3 - 4

Transportní kola

520/50-17 (Ø 950 x 520 mm) penumatiky (pár)

Urovnávání

Urovnávací disky jištěné elastomery (nutný válec)

Osvětlení

standard

Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

Standard s pneumatickými brzdami

 

 

Benefity

Všestranné radličkové podmítače

Foto Radličkový podmítač CULTIMER L 5000 pro intenzivní směs zeminy a slámy

Přizpůsobivost každé potřebě

Všestranné radličkové podmítače CULTIMER nabízejí výjimečnou kvalitu podmítky díky 3 úkonům v jednom přejezdu:

 •    Úlohou radlic je oddělit, ukypřít a promíchat půdu. Svým zakřiveným tvarem a zkroucenými deflektory vytvářejí homogenní směs zeminy a slámy. Posklizňové zbytky jsou rovnoměrně rozloženy po celém pracovním horizontu, aby se podpořil lepší rozklad.


Velká vůle pod rámem, mezi prsty a mezi řádky snižuje riziko zaseknutí i v přítomnosti zbytků.

 •    Vyrovnávací zařízení zajišťují dobré rozložení brček a rovný povrch před průjezdem válce. Zahrnovací disky zajišťují konzistentní kvalitu práce i v kamenitých podmínkách nebo v přítomnosti mnoha zbytků. Řady CULTIMER M 100, L100 a L100R mohou být vybaveny nivelačními noži. Je to perfektní ekonomická alternativa pro oddělování v lehkých až středních půdách.

 •    Válce se používají k účinnému utlačování půdy, aby se udržela vlhkost, a k posílení kontaktu půdy s osivem, aby se podpořilo dobré klíčení. V závislosti na požadovaném stupni lisování nabízí společnost KUHN kompletní sortiment válečků, od lehkých až po těžké, které se nejlépe přizpůsobí pracovním podmínkám.

Výjimečná kvalita práce

Penetrační schopnost CULTIMER je díky poloze a zakřivení zubu nesrovnatelná. Potřeba síly je nižší než u rovného zubu a zároveň zajišťuje optimální míchání.
Kromě toho nabízí CULTIMER se svými kroucenými deflektory perfektní rozprostření jemné zeminy, slámy a hrud. Homogenita směsi zeminy a slámy je také zajištěna a urychluje rozklad brček.
Kvalita práce je zachována za všech podmínek díky světlé výšce 85 cm pod rámem. Vzdálenost mezi prsty navíc zabraňuje zaseknutí a umístění radlic podporuje dobré chování stroje ve zbytcích i při vysokých rychlostech.

Stejně jako CULTIMER L 300 nabízí řada CULTIMER homogenní směs zeminy a slámy

Zaručená retence půdy

Radlice je centrální částí CULTIMERu, musí být dokonale stabilní v půdě za jakýchkoli podmínek, a to i v silné půdě. Dvojitá pružinová mechanická non-stop pojistka udržuje prsty v zemi až do tlaku 600 kg na špičce: použití se odkládá v silných půdách. Svislá výška 30 cm umožňuje kvalitní podmítku i v kamenitém terénu. Náklady na údržbu se snižují a propustnost se zvyšuje s menším počtem výjezdů. Non-Stop mechanická bezpečnost zajišťuje lepší komfort pro uživatele, protože není třeba provádět žádné změny dílů.
Řady CULTIMER M a L100/100R mohou být vybaveny bezpečnostními hroty Safe-T, trakčním šroubem. Bezpečnostní zařízení Safe-T je cenově výhodná alternativa a je ideální pro lehké půdy bez kamenů.
Přítlak špičky 3 000 kg zabraňuje neúmyslnému zakopnutí. Kromě toho je šroub pouze tahový, aby se potlačil smykový účinek.

Pohled na 2 zuby CULTIMERu: zub NSM a zub T

Optimální komfort používání

Detail centrálního nastavení pracovní hloubky CULTIMER pomocí klik

Jednoduché nastavení

Všechny řady CULTIMER těží z jednoduchého a rychlého nastavení, které uživateli umožní získat konstrukční objem a pohodlí. Pracovní hloubku lze velmi snadno mechanicky nastavit pomocí klínových nakladačů. Pro větší komfort je na přání k dispozici plynulé hydraulické nastavení.
Nivelační zařízení mají centrální nastavení kliky. Lemovací prvky jsou navíc stranově nastavitelné pro ještě přesnější uchycení.
Zahrnovací kotouče nebo nože jsou spojeny s válcem. I když se tedy pracovní hloubka liší, není třeba měnit nastavení nivelace.

Méně údržby pro lepší ziskovost

Při nákupu podmítače je třeba vzít v úvahu dobu údržby a náklady. Řada CULTIMER byla navržena tak, aby minimalizovala servis a údržbu, aby se vaše investice vyplatila.
Mechanicky svařovaná konstrukce a použité materiály zajišťují nesrovnatelnou robustnost podvozku CULTIMER. Navíc, ať už si vyberete NSM nebo pojistný zub šroubu, budete mít jistotu vysoké spolehlivosti a omezené údržby.
Radlice NSM (Non-Stop Mechanical) nevyžaduje údržbu ani mazání.
Výměna bezpečnostního šroubu Safe-T je rychlá a snadná, aby se minimalizovaly prostoje.

CULTIMER L 5000 pro hlubokou podmítku

Priorita pracovního komfortu

CULTIMER L 1000 lze připevnit na zvedací ramena, což usnadňuje manévrování na souvrati a zvyšuje vaši průchodnost.
Prodloužení oje nabízí úhel natočení 110° bez ohledu na použitý traktor. Pro uživatele, kteří hledají bezvadnou kvalitu práce, lze oj uvést do plovoucí polohy pomocí předních rozchodových kol, která lze namontovat na váš CULTIMER pro dokonalé kopírování terénu. Ty jsou k dispozici s plynulým hydraulickým nastavením pro lepší komfort obsluhy. Tyto možnosti jsou nezbytné pro profesionály, kteří hledají pozoruhodnou kvalitu práce.

CULTIMER L je připevněn k zvedacímu rameni pro snadné manévrování

Základní vybavení pro úspěšnou podmítku

Detail radlice 350 mm pro podmítače CULTIMER

Opotřebitelné díly šité na míru vašim potřebám

Výběr opotřebitelných dílů je nezbytný pro dosažení optimálního výsledku podle požadované práce. Při povrchovém zpracování strniště zajišťuje radlice 350 mm ve tvaru vějíře homogenní skalpování celé obdělávané plochy. Je také ideální pro předseťovou přípravu lůžka.
Pro hlubší podmítku 7 až 15 cm by měla být zvolena špička 80 mm s žebry 350 mm (480 mm u CULTIMER M). Žebra umožňují intenzivní promíchání zeminy a slámy.
Pro hloubkovou restrukturalizaci podlahy a zapravení velkého množství zbytků se hrot 80 mm používá samostatně až do hloubky 35 cm. Standardně je k dispozici hrot o průměru 80 mm s o 20 % delší životností než standardní hrot. Je také k dispozici s vratnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu pro delší použití s 8krát větší rezervou opotřebení než standardní hrot.
A konečně, pro praskané práce snižuje hrot 50 mm tažnou sílu a zároveň omezuje stoupání země.

Dobře vyrovnaná plocha pro setí 

Urovnání a rozložení slámy musí být dokonale kontrolováno, aby byl zajištěn rychlý rozklad slámy. Kvalita role závisí na dobrém urovnání terénu před jeho průchodem.
Vyrovnávací kotouče, namontované na elastomerech, umožňují práci v přítomnosti hojných kamenů a zbytků. Pro nekamenité podlahy jsou disky k dispozici bez pojistky.
Urovnávací nože jsou k dispozici u strojů CULTIMER M 100 a CULTIMER L 100/100R. Jsou ideální pro práci v lehkých a středních půdách a jsou dobrou ekonomickou alternativou k diskům.
Bezúdržbové centrální nastavení kliky poskytuje větší pohodlí a přesnost.

CULTIMER L 400R vybavený zahrnovacími disky

Kompletní sortiment válců

Kvalita lisu je zásadní pro úspěšné zpracování podmítky. Společnost KUHN nabízí kompletní sortiment válců pro efektivní utužení půdy. V závislosti na typu půdy najdete ten správný válec pro vaše potřeby:

 •    Trubkový válec: ekonomický a lehký, tento válec zajišťuje dobré držení stroje na lehkých až středních půdách. (k dispozici pouze u opotřebovaných modelů)

 •    Válec T-Ring: ideální pro bahnité půdy, je to lehký, ale agresivní válec na hrudách a slámě. Poskytuje dobrou údržbu drsnosti půdy.

 •    Válec T-Liner: zachovává agresivní profil T-kroužku. Je lehký, všestranný a odolný, přizpůsobí se kamenitým a vlhkým podmínkám.

 •    Válec V-Liner: zajišťuje velmi dobrou úroveň drobení a urovnání ve všech typech půdy. Nedoporučuje se v kamenitých podmínkách.

 •    Packliner válec: tento válec s pryžovou pneumatikou je ideální pro těžkou půdu a zaručuje maximální plochu pro zpevnění půdy.

 •    HD-Liner 600: S profilem ve tvaru V má tento těžký válec vysokou upínací kapacitu do hloubky a po celé šířce válce.

 • CULTIMER L 4000 s HD-Liner s vysokou lisovací kapacitou

 •  

Vybavení

SORTIMENT VÁLCŮ KUHN

Válce KUHN pro přípravu půdy

   Sortiment podmítky KUHN vyniká na trhu svým výkonem, snadnou obsluhou a kvalitou práce. Válce hrají hlavní roli v úspěchu podmítky. Proto společnost KUHN věnuje svým válcům zvláštní pozornost prostřednictvím výzkumu a agronomického testování. Válce KUHN jsou vhodné pro širokou škálu pracovních podmínek a výkonnostních cílů, mají průměr od 320 do 700 milimetrů a hmotnost na metr se pohybuje mezi 75 až 225 kg. Společnost KUHN Vám nabízí zážitek z ideálního zpracování půdy a záruku Vaší produktivity. Neváhejte požádat svého prodejce o nejlepší radu, aby jste mohli těžit z vybavení, které je dokonale přizpůsobeno Vašemu provozu.

 

Válec KUHN pro nástroje pro přípravu půdy

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Cultimer, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat. Tel.: 607209314 Ing. Jan Augustin