Nabídka strojů Baličky Baličky na kulaté balíky
Tažené baličky na kulaté balíky

RW 1810

Nejvýkonnějším modelem mezi taženými baličkami na válcovité balíky společnosti KUHN je model RW 1810. Tento model s nakládáním ve směru odložení balíku na rozdíl od ostatních modelů tažených baliček KUHN kombinuje balící stůl a obíhající ovíjecí ramena, která mohou dosahovat rychlosti až 40 ot/min, díky čemuž je tento model schopen za hodinu zabalit až 100 balíků o 6 vrstvách fólie. Tato balička má nízko položený podvozek pro šetrné odkládání balíků a pro zajištění vysoké stability v kopcovitých podmínkách. Konstrukce baličky umožňuje nakládat balíky o hmotnosti až 1400 kg, nebo ji lze také připojit přímo za lis. Tato balička má řadu funkcí a volitelného vybavení, což z ní děla jednu z nejmodernějších a nejflexibilnějších baliček s ovíjecími rameny na trhu. Je vybavena funkcemi jako AUTOSWITCH pro jednoduché rozkládání stroje do pracovní polohy, funkcí AUTOLOAD pro plně automatické nakládání nebo INTELLIWRAP s jednotkou 3D pro nejnáročnější uživatele.

Najít nejbližšího prodejce
RW 1810


AUTOSWITCH

Jednoduché přepnutí z přepravní polohy do  pracovní pomocí funkce AUTOSWITH. Stisknutím jediného tlačítka se balička přestaví do příslušné polohy! Toto pohodlné a rychlé přestavění oceníte především při častých přejezdech na sklízené pozemky.

 

AUTOLOAD

Stoprocentně plně automatické nakládání, balení a odkládání bez jediného zásahu! Fuknce AUTOLOAD používá laser k rozpoznání přibližujícího se válcovitého balíku, automaticky změří jeho průměr a nastaví nakládací rameno do výchozí polohy pro naložení. Tím je zajištěno velmi přesné nakládání, balení a odkládání balíku během jízdy. Díky funkci AUTOLOAD se tak obsluha může plně soustředit na jízdu, což vede i k větší výkonnosti a efektivitě balení.

Laserové snímání balíku

 

INTELLIWRAP

Jedná se o technologii, která spojuje sofistikovanou elektroniku s hydraulickým systémem pro řízení procesu balení. Tím je dosaženo kontinuálního řízení počtu obalení. Je tak možné nanášení lichých počtů vrstev fólie. Dále je také možné nastavení překrytí vrstev fólie. Podmínky balení lze tak maximálně přizpůsobit místním podmínkám, vlastnostem sklízené plodiny a době skladování.

 

3D balení

Volitelná 3D jednotka s otočnými držáky fólie zajišťuje rovnoměrnější a efektivnější rozložení celkového množství fólie po celém povrchu balíku. Nejprve se balík zabalí ve směru jeho šířky. Dochází tak k lepšímu vytlačení vzduchu (balík je více „utažen“) a také přispívá k zachování tvaru balíků i při dlouhé době skladování. Hrany balíku jsou lépe chráněny v porovnání s konvenčním balením, což zajišťuje vyšší kvalitu baleného materiálu a pevně utažená fólie také snižuje možnost poškození balíku během přepravy.

 

Klasický způsob balené přes hrany (možné poškození u materiálu s tvrdými stonky-vojtěška).

 

3D balení – nejprve zabalení ve směru lisování balíku (menší riziko poškození fólie)

 

TECHNICKÁ DATA

 

Typ

RW 1810 

Velikost balíku (šířka x průměr) (cm)

120 x 100 – 150

Maximální hmotnost balíku (kg)     

1 400

Připojení

Závěs dle specifikace

Nakládání

Nakládací rameno z čela stolu

Balící stůl

4 pásy s 2 válci

Přeprava druhého balíku na nakládacím rameni

-

Stabilizační kužele

4

Ovládání stroje

Terminálem 30

Zpomalení otáček po dokončení balení

Standardně

e- Twin

-

INTELLIWRAP

Standardně

Dálkové ovládání

-

Automatický systém nakládaní AUTOLOAD

Standardně

Balící fólie 750 mm 

2 adaptéry

Předpětí fólie

Standardně 70 % (60 % na přání)

Potřeba hydraulických okruhů

1 jednočinný s volnou zpátečkou nebo 1 dvojčinný

Průtok a tlak oleje                                

30 – 45 l/min a 185 bar

Hmotnost (kg)

1 200

 

Benefity

Nejvýkonnější balička s maximální kvalitou práce

Balící stůl

Stůl je vybaven dvěma válci a čtyřmi širokými a od sebe vzdálenými pásy. Tato konstrukce poskytuje hlubokou a stabilní polohu balíku. Dva velké opěrné válce zajišťují lepší stabilitu a vedení balíku. Čtyři pásy zajišťují maximální přilnavost k balíku a jeho rovnoměrné otáčení. To je nezbytné pro zajištění optimálního překrytí fólií a zachování kvality píce během skladování

Wrapping table with 4 belts

 

Flexibilita při balení

Balička je vybavena dvojitým vysokorychlostním satelitem s funkcí BOOST, která zvyšuje rychlost až na 40 ot/min při jízdě rychlostí 5 km/h a vyšší. Výsledkem je kapacita až 100 balíků za hodinu při 6 vrstvách fólie.

INTELLIWRAP umožňuje lepší řízení procesu balení. Plynule regulujte překrytí fólie a požadované množství vrstev (4, 5, 6, 7, 8, 9...) tak, aby odpovídalo daným podmínkám sklizně a době skladování. Vynikající rozložení fólie kolem ballíku a přesné překrytí fólie zajišťuje maximální efektivitu a vyšší kvalitu siláže.

The wrapper is equiped with a high-speed double satellite with boost function to increase the speed up to 40 rpm at 5km/hr driving speed.

 

3D balení

Jasným cílem uživatele baličky je její schopnost rovnoměrněji a efektivněji rozložit celkové množství fólie po celém povrchu balíku. Tím, že se nejprve ovíjí válcový povrch balíku, je vyloučeno více nežádoucího vzduchu a tvar balíku zůstává zachován i při dlouhodobém skladování. Zranitelné rohy balíku jsou lépe chráněny ve srovnání s konvenčními způsoby balení. Fólie je kolem balíku ovinuta silně, což snižuje možnost poškození fólie během přepravy a skladování.

3D wrapping distributes the total film quantity more uniformly and efficiently across the entire surface of the bal

Satelitní ramena 

Satelitní ramena jsou poháněna centrálně a každé obsahuje vlastní předpínací zařízení s rolí do délce 750 mm. 

Předepínací mechanismus je vyroben z hliníku a má kónický tvar, tak aby se zachovala optimální šířka fólie a snížilo se riziko jejího roztržení. 

Speciální žebrovaný profil hliníkových válců udržuje vzduch a vodu mimo fólii. Umístění předepínacích válců umožňuje velmi snadnou výměnu fólie. 

70% předepnutí dosahuje mechanismus s nízkou hlučností a zmenšenými nároky na údržbu. Volitelně lze dovybavit sadu pro předepínání 60%, které změní standardní předepínání na 60% a přizpůsobí se tak obtížným podmínkám.

The central driven satellite arms each hold one pre-stretcher with a 750 mm film roll

 

Řezání fólie

Po nanesení požadovaného počtu vrstev fólie se fólie pevně uchopí a rozřízne. Tzn. "nůžkové" řezání fólii přidržuje a stříhá. Díky své konstrukci je fólie zachycena po celé šířce. Fólie se přidrží svorkou, roztáhne se do jednoho pevného řetězce a poté se před vyložením balíku rozřízne. Svorka pevně drží fólii připravenou pro další balík.

The well-known “scissor-type” cutter hold and cut the film.

Nakládání a vykládání balíku

Jedinečný systém nakládání

Dlouhé nakládací rameno, které je integrováno do balicího stolu umožňuje, aby se balík jemně přesunul na balicí stůl bez zbytečného odporu a překážek. Díky tomu je balička dimenzována pro nakládání balíku o hmotnostech 1400 kg a průměru od 100 do 160 cm.

The unique loading system, with its long loading arm integrated in the wrapping table.

 

Nízký profil podvozku

Tažené baličky KUHN mají jedinečnou nízkoprofilovou konstrukci, která je ideální pro stabilitu při naklánání, vykládání a při samotném balení. Poloha nápravy je nízko položená, tím pádem není třeba aktivního tlumiče pádu. Dochází také ke konstantnímu rozložení sil a tím pádem je eliminován pohyb oje nahoru/dolů. Náprava traktoru je konstantně zatížena a je eliminován prokluz např. při jízdě do kopce s balíkem na stole nebo v ramenou. Samozřejmostí je vykládání balíku i za jízdy.

The KUHN trailed wrappers feature a unique low-profile design.

Komfort obsluhy

The VT 30, with 3,5” colour touch screen

Ovládání stroje

KUHN RW 1810 se ovládá pomocí řídící jednotky VT 30 a umožňuje plné řízení procesu balení. Ovladač VT 30 s 3,5" barevným dotykovým displejem má vlemi přívětivé uživatelské rozhraní s intuitivním softwarem.

Aplikace "PROCESS VIEW" vám poskytuje aktuální informace o fázi balení na terminálu. Informuje vás také o stavu probíhajících a nadcházejících procesů balení a umožňuje proces kdykoliv pozastavit a znovu spustit.

AUTOLOAD

Jedná se o funkci automatizovaného procesu balení (včetně nakládání a vykládání) bez nutnosti jakéhokoliv zásahu obsluhy. Tato funkce využívá laser k detekci blížícího se balíku, automaticky snímá průměr balíku a nastavuje nakládací rameno do polohy před nakládkou. Tím je zajištěno vysoké přesnosti za chodu. 

S funkcí AUTOLOAD se můžete plně soustředit na jízdu, což zajišťuje ergonomičtější a bezstresové pracovní prostředí během dlouhého pracovního dne. Zvyšuje celkou efektivitu práce.

The AUTOLOAD function uses a laser to detect the approaching round bale.

AUTOSWITCH

Snadné přepínání z přepravního do polního režimu pomocí této funkce vám zajistí rozkládání a skládání stroje stisknutím jediného tlačítka. Pohodlná a rychlá práce vhodná v těch podmínkách, kde je nutnost práce na více polích.

The machine folds and unfolds with a single touch of a button.

Vybavení

VYBAVENÍ

Podpěrné válce

Podpěrné válce

Podpěrné válce

Ve standardní výbavě stroj obsahuje 4 podpěrné válce s kónickým tvarem pro perfektní držení balíku v požadované poloze.

Překlápěč balíků

Překlápěč balíků

Překlápěč balíků

Překlápěč balíků otáčí balík na jeho plochou stranu během vykládání. 

VT 30

VT 30

VT 30

Balička KUHN RW 1810 je ovládána terminálem VT 30. Poskytuje vám přehled o všech potřebných informací a procesech. 

Dlouhá oj

Dlouhá oj s otočnou tažnou lištou (rozporka)

Dlouhá oj s otočnou tažnou lištou (rozporka)

Tato výbava usnadňuje manévrování, protože je balička umístěna dále za traktor a díky tomu mu poskytuje větší poloměr otáčení. Mimo to je na oji větší prostor pro umístění dalších rolí fólie. Rozporka umožňuje snadné spojení s několika traktory bez nutnosti výměny závěsů.

AUTOSTOP

Automatické zastavení a zpomalení rychlosti na polovinu na konci role fólie. 

Automatické zastavení a zpomalení rychlosti na polovinu na konci role fólie. 

Když se blíží konec role, stroj se buď automaticky zpomalí na polovinu nebo se úplně vypne/pozastaví. Poté se na pozastavenou činnost kontinuálně naváže.

Zásobník na role fólie

Zásobník na role fólie

Zásobník na role fólie

Umožňuje pohodlné ulpžení dalších 6 rolí fólie.

Dokumenty ke stažení

Baličky KUHN prospekt
Baličky KUHN prospekt
Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje RW 1810, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.