Nabídka strojů Žací stroje Diskové žací stroje s kondicionérem
Tažené žací stroje se středovou ojí

Řada FC 1061 TC

Středová oj pro maximální výkon!

Žací stroje FC 1061 TC jsou k dispozici ve dvou pracovních záběrech a to od 3,10 m a 3,50 m. Díky středové oji s otočnou převodovkou GIRODYNE dochází k rychlejší manévrovatelnosti stroje. Modely FC 3161 a 3561 TCD RA jsou k dispozici se shazovacími pásy.

Najít nejbližšího prodejce
Řada FC 1061 TC

 

Modely řady FC 1061 TC se středovou ojí vynikají svojí rychlou manévrovatelností na souvrati. Jejich pracovní výkon je v porovnání s taženými žacími stroji s postranní oji o 10 až 15 % vyšší. Flexibilitu a pracovní komfort zajišťuje otočná převodovka GIRODYNE. Poskytuje potřebnou manévrovatelnost pro zajištění kvalitního krmiva. U modely řady  FC 1061 TC je na výběr z 3 typů kondicionérů: kondicionér s ocelovými prsty DIGIDRY, válcový kondicionér z polyuretanovými válci SQUAREFLEX a kondicionér s ocelovými válci.

 

Otočná převodovka GIRODYNE pro rychlé a snadné otáčení na souvrati

Otočná převodovka GIRODYNE je známa svojí manévrovatelností. Poskytuje bezkonkurenční provozní komfort. Robustní provedení převodovky vám umožňuje se otáčet o 90°, přičemž je převodovka stále přímo proti vývodovému hřídeli. Údržba je jednoduchá, omezená pouze na jedno mazací místo.

https://www.kuhn.de/sites/default/files/styles/media_large/public/media-nextpage-img/GIRODYNE_Detail.png?itok=28Ol61nJ

Převodové ústrojí GIRODYNE

 

Řádky přizpůsobené každé sklizni

Žací stroje řady FC 1061 TC jsou navrženy tak, aby zvládali intenzivní tok sklízeného materiálu a to ve čtyřech různých způsobech ukládání. Sklízený materiál lze ukládat:

 • Do řádku s nastavitelnou šířkou.
 • Na široko. Bez použití nářadí se demontují desky na shazování do řádků a uloží se na oj.
 • Do dvojitých řádků. K dispozici pomocí shazovacích pásů.
 • Do dvou řádků. Pomocí asymetrických desek lze řádky dva řádky ukládat blízko sebe. U modelu FC 3161 TCD RA je celková šířka dvou řádku 2,70 m a u modelu FC 3561 TCD RA je to 3,50 m.

Shazování řádků do dvou sloučených

 

Optimální kopírování terénu a ochrana porostu i při vysokých pracovních rychlostech

Kvalita píce a její nutriční hodnoty jsou zachovány díky odlehčení žací jednotky pomocí torzních tyčí. Nastavení odlehčení lze nastavit na každé straně zvlášť, aby byl porost co nejlépe chráněn proti poškození a nedocházelo k znečištění sečené píce. Dalším prvkem pro ochranu porostu a pro snížení utužení půdy jsou velké pneumatiky na žací jednotce.

https://www.kuhn.de/sites/default/files/styles/media_large/public/media-nextpage-img/FC3161TCD%20RA_Details%20%281%29.JPG?itok=0mI25-0y 

Optimální kopírování terénu i při vysokých rychlostech

 

Ukládání řádků pomocí shazovacích pásů pro verzi RA

Modely FC 3161 TCD RA a FC 3561 TCD RA jsou vybaveny shazovacími pásy, se kterými lze ukládat všechny typy sklízeného materiálu přímo na řádek. Shazovací pásy poskytují maximální flexibilitu díky možností ukládání jak doleva tak i doprava. Díky shazovacím pásům lze slučovat dva řádky dohromady, aby byl vytvořen dostatečný řádek pro sklízecí řezačku, nebo lze vytvořit úzký řádek pro lisy nebo sběrací vozy.

Díky použití shazovacích pásů můžete ušetřit jednu pracovní operaci a to shrnování. To má za následek i to, že při použití shazovacích pásů dojde ke snížení odrolu sečené píce a také se omezí znečištění píce, které by mohlo nastat nahrnováním píce do řádků. Shazovací pás lze kdykoliv zvednout a lze i ovládat jeho rychlost, aby se přizpůsobil množství sečené píce a terénu. Všechny funkce potřebné k ovládání stroje a shazovacího pásu jsou na terminálu v kabině traktoru. Terminál se dodává standardně ke stroji a slouží zejména k ovládání rychlosti a směru pásů. Pohon pásu je zajištěn integrovanou hydraulickou jednotkou, kdy čerpadlo je připojeno k převodovce GIRODYNE. To zajišťuje, že nebudete muset řešit problémy s průtokem oleje z traktoru!

       

Použití shazovacího pásu

 

OPTIDISC ELITE: žací lišta s bezkonkurenčním výkonem

Žací lišta OPTIDISC ELITE

 

Nová žací lišta OPTIDISC ELITE byla vyvinuta ve spolupráci se zemědělci. Různé vzdálenosti mezi disky, velké překrytí disků a zmenšený úhel žací lišty OPTIDISC ELITE poskytují vysokou kvalitu řezu.  Žací stroje řady FC 1061 TC jsou vybavené žací lištou OPTIDISC ELITE zaručující čistý a rovnoměrný řez za všech podmínek. Žací lišta OPTIDISC ELTITE má řadu exkluzivních funkcí:

 • Vzdálenost mezi disky se zmenšuje v bodě, kde se disky rozcházejí, aby se co nejvíce zvětšilo překrytí nožů. Výsledkem je čistý řez, a to jak u lehkých nebo krátkých trav. (A)
 • Vzdálenost mezi disky se zvětšuje tam, kde se disky sbíhají. Díky tomu má sklízená plodina větší prostor pro průchod. Sklízený materiál tak lehko prochází žací lištou, aniž by docházelo k jeho hromadění v žací liště a špatnému sečení. (B)
 • Velká zóna překrytí zajišťuje vysokou kvalitu sečení i na mokrých a lepkavých půdách, u těžko sečených plodin, nebo dokonce i při podzimním sečení nenarostlého porostu.
 • Menší úhel řezu: zabraňuje zvlněnému řezu, který je typický pro nízké sečení. Zároveň podporuje rychlejší a rovnoměrnější opětovný růst.
 • Nová kotoučová ložiska vždy zajišťují, že nože drží bezpečně proti nárazům a lze je otočit o 360° kolem jejich upevňovacích šroubů nože.

V kopcovitém terénu, v mokrých podmínkách nebo při sečení lepkavé trávy se může před žací lištou hromadit půda s výjimkou žací lišty OPTIDISC ELITE! Speciálně navržené splazy zlepšují klouzání lišty a chrání tak porost. Další výhoda, pokud se jedná zvýšení kvality řezu a sklízení píce, zejména pak při sečení v těžkých provozních podmínkách.

 

Maximální jištění a spolehlivost

Žací lišta byla navržena tak, aby odolávala překážkám. Ochrana proti nárazu PTROTECTADRIVE zajišťuje, že v případě nárazu disku na překážku dojde odtržení hřídele držící disk nad ložiskem, a to díky pečlivě dimenzovanému úpichu. Ozubená kola v liště jsou tak chráněna a následná oprava nezabere déle jak 15 minut a to vše při zajištění nízkých nákladů na opravu.

Exkluzivně KUHN: Moduly nesoucí disky jsou připevněny dlouhými šrouby, které procházejí celou žací lištou. To eliminuje riziko vytržení držáků z žací lišty v případě nárazu

Špičkové komponenty prodlužující životnost stroje:

 • Dvouřadá kuličková ložiska disků s kosoúhlým stykem
 • Ozubená kola o velkém průměru z kované oceli a se 3 zuby v záběru
 • Kované a zakalené disky
 • Splazy z kalené oceli, na které lze připevnit další ochranné splazy (pomocí šroubů).

Aby se prodloužila životnost stroje, jsou mezi žací lištou a rámem tlumiče rázů. Ty absorbují rázy, které mají vliv na konstrukci stroje a vznikají během sekání při vysokých rychlostech.

Jištění PROTECTADRIVE

 

Údržba snížena na minimum

Žací stroje řady FC 1061 TC jsou standardně vybaveny rychloupínacími noži FAST-FIT. Silná listová pružina vyvíjí konstantní tlak na čep nože, takže se upevnění nože nemůže samovolně otevřít. Nože lze snadno vyměnit během několika minut. Pro snížení nákladů na údržbu lze vyměňovat upevňovací šrouby nožů a listové pružiny samostatně. Pro vyšší kvalitu řezu a delší životnost nožů se nože volně otáčejí o 360°. Další výhodou je, že olejovou náplň žací lišty není nutné vyměňovat, má celoživotní náplň. Údržba je tak v podstatě omezena pouze převodovku, kloubové hřídele a několik kloubových uchycení a to v prodloužených intervalech údržby.

Výměna rychloupínací nože FAST-FIT

 

Ochranný kryt FLEXPROTECT

Pružný ochranný kryt FLEXPROTECT se může ohýbat a tvarovat, aniž by došlo k jeho poškození během sečení podél okrajů pole nebo kolem stromů. Jakmile je překážka překonána, materiál bočního krytu se automaticky ohne zpět do svého původního tvaru, tzn., není třeba nic opravovat ani vyměňovat, takže nevznikají žádné náklady. Sklápění ochranných krytů je standardně pomocí hydrauliky.

Ochranný kryt FLEXPROTECT

 

2 typy kondicionérů

Ocelové prsty DIGIDRY pro maximální výkon za všech podmínek

Kondicionér s ocelovými prsty je velmi účinný u těžkých, dlouhých nebo starých pícnin, ale také se hodí pro krátké pícniny. Díky velkému rotoru nabízí vysokou kapacitu a tok materiálu je velmi plynulý a rovnoměrný. Tato konstrukce přináší zároveň výhody nízkých energetických požadavků při zachování vysokého výkonu. Vzhledem k principu práce kondicionéru jsou výsledkem načechrané a provzdušněné rovnoměrné řádky. To přináší výhody rychlejšího a rovnoměrnějšího prosychání píce, což je důležité pro zachování energetických a nutričních hodnot. Díky dvěma možnostem nastavení rychlosti otáčení kondicionéru (780 min-1 a 1000 min-1) lze dosáhnout velmi kvalitních výsledků i při sečení jetele nebo vojtěšky. Další výhodou možnosti snížení otáček kondicionéru je úspora paliva např. při podzimním sečení, kdy je menší množství sklízené hmoty.

 

Ocelové prsty kondicionéru

 

Válcový kondicionér SQUAREFLEX pro šetrnou sklizeň

Praktický test- francouzský výzkumný ústav Arvalis ve spolupráci s regionálními pracovníky v zemědělství testoval různé procesy sušení po použití různých typů kondicionéru (kondicionéry prstové a válcové vyrobené z plastu nebo oceli).

Nejlepšího výsledku dosáhl válcový kondicionér SQUAREFLEX s válci vyrobenými z polyuretanu. Píce zpracovaná těmito válci dosáhla 80% sušiny již druhý den večer. U ostatních typů kondicionéru bylo stejných výsledků dosaženo až třetí večer. Díky speciálnímu profilu polyuretanových válců je sklízená píce pravidelně vytlačována. Tlak mezi dvěma válci se snadno nastavuje pomocí stavěcího šroubu. Pokud by došlo k vniknutí cizího tělesa mezi válce, tak dojde k jejich oddálení k bezpečnému průchodu tělesa. Pohon válců je zajištěn pomocí ozubených kol. Rychlost kondicionéru je 780 min-1 a je tak vhodná pro všechny podmínky.

Hlavní výhodou polyuretanových válců společnosti KUHN je jejich samotný profil. U válců, které používají šípový profil je sklízený materiál přesouván do středu, a následně hůře prosychá. Zatímco válce společnosti KUHN využívají speciálního profilu, díky němuž je sklízený materiál rovnoměrněji rozprostřen a tím dochází k jeho lepší zasychání.

Polyuretanové válce SQUAREFLEX

 

Model TCD: s kondicionérem s ocelovými prsty

Model TCR: s kondicionérem s polyuretanovými válci

Model TDC RA: s kondicionérem s ocelovými prsty a se shazovacím pásem

 

Technická data

CHARAKTERISTIKA

FC 3161 TCD / TCR

FC 3561 TCD / TCR

FC 3161 TCD RA

FC 3561 TCD RA

Pracovní záběr (m)

3,10

3,50

3,10

3,50

Transportní šířka (m)

3,00

3,50

3,00

3,50

Počet disků se splazy potaženými tvrdokovem (ks)

7

8

7

8

Pozice tažné oje

Centrální

Upínání nožů

Rychloupínací systém Fast Fit

Pohon žací lišty

Přes první disk

Vyměnitelné moduly žacích disků

Ve standardní výbavě + systém ochrany skříně pohonu PROTECT DRIVE

Kondicionér

S ocelovými prsty a deskou s 5 nastavitelnými polohami pomocí ruční páky / 2 polyuretanové válce se synchronizovaným pohonem

S ocelovými prsty a deskou s 5 nastavitelnými polohami pomocí ruční páky

Otáčky kondicionéru (min -1)

780 nebo 1000 řadicí pákou / 780

780 / 1000

Pohon kondicionéru

Ozubeným soukolím

Šířka řádku (m)

0,9- 2,30

1,10- 2,70

0,9- 2,30

1,10- 2,70

Rozprostírání na široko

Ve standardní výbavě

Nastavení přítlaku

Model TCR - pro levou a pravou stranu zvlášť

Pro levou a pravou stranu zvlášť

Shazovací pás

-

-

Dopravník poháněný hydraulikou

Ovládání

-

-

Ovládací box- rychlost dopravníku a ovládání, spouštění dopravníku do pracovní a nepracovní pozice

Připojení

Závěs Gyrodine – do spodních ramen traktoru Kat. 2 a 3

Otáčky vývodové hřídele (min-1)

1000

Volnoběžka

Integrovaná v převodovce

Požadavky na výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)               

55/75

62/98

60/82

67/ 91

Hmotnost (kg)

2 390 / 2 500

2 540 / 2 615

2 890

3 050

 

 

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Řada FC 1061 TC, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat.